Naar hoofdinhoud

Technische Voorlichting 267

Betonvloeren voor binnentoepassingen.

Bij het ontwerp en de uitvoering van betonvloeren voor binnentoepassingen heeft men een vrij ruime keuze wat betreft materialen en uitvoeringsmethoden. Het komt erop aan de gepaste keuzes te maken afhankelijk van de toepassing, de eisen van de opdrachtgever en de uitvoeringsomstandigheden. Deze Technische Voorlichting behandelt ter plaatse gestorte betonvloeren voor binnentoepassingen en vervangt de in 1997 verschenen Technische Voorlichting 204.

22 / 18 / 13 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers