Naar hoofdinhoud

Technische Voorlichting 258

Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen.

Deze TV, die de TV's 192 en 203 vervangt, heeft tot doel om de ontwerpers en de installateurs van ventilatiesystemen voor woongebouwen stap voor stap te begeleiden bij het ontwerp, de montage, de indienststelling en het onderhoud. Deze publicatie wordt aangevuld door een ventilatierekentool (die in de tekst aangeduid wordt als 'de rekentool') die binnen het WTCB ontwikkeld werd om het ontwerp, de montage en de indienststelling van ventilatiesystemen te vergemakkelijken. In dit concrete en praktische document worden er een aantal eenvoudige en directe aanbevelingen gegeven. Om de leesbaarheid en het gebruik van deze TV te vergemakkelijken, werden de volgende elementen op een specifieke manier aangeduid: de eisen, de technische specificaties STS, de berekening van de energieprestatie en de rekentool.

24 / 20 / 15 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers