Naar hoofdinhoud

Technische Voorlichting 257

Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS).

Deze TV vormt een leidraad voor de goede uitvoering van de ETICS (composietsystemen voor buitengevelisolatie met bepleistering). De gebruikte materialen en de toegelaten ondergronden worden beschreven. Het document geeft ook een overzicht van de belastingen waaraan de ETICS moeten weerstaan en de eisen die in deze context opgelegd worden. De focus in deze Nota ligt eveneens op de aanbevelingen over de opbouw van de technische details (ontwerp en uitvoering), waarbij rekening gehouden wordt met bouwknopen die EPB-conform zijn. Daarnaast worden er aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de uitvoering van de systemen zodat het bouwwerk kan beantwoorden aan de opleveringscriteria, maar vooral om schadegevallen te beperken. Tot slot worden er aanbevelingen gegeven voor het onderhoud van deze systemen.

39 / 31 / 24 EUR (gedrukt of PDF)