Naar hoofdinhoud

Technische Voorlichting 244

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes.

De TV 244, die tot voor kort enkel in digitale vorm op onze website beschikbaar was, kan nu ook gedownload worden. We bundelden de teksten en algemene principedetails om tot een uitgebreid, technisch naslagwerk te komen. De digitale versie blijft eveneens beschikbaar om de uitvoeringsdetails te raadplegen en linken te kunnen leggen naar de bouwdetaildatabank. Men moet er wel mee rekening houden dat de nieuwe pdf een volledigere versie is dan de digitale versie. Hoofdstukken 3 "Waterafvoer" en 4 "Nooduitlaten" zijn aangepast aan de richtlijnen in TV 270. In hoofdstuk 5 "Opstanden" wordt bijkomend verduidelijkt hoe de verschillende afdichtingstypes tegen de dakopstand moeten worden bevestigd en in hoofdstuk 6 "Dakranden" wordt de hechting van de dakafdichting op de dakrandprofielen bijkomend verduidelijkt.

31 / 25 / 18 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers