Naar hoofdinhoud

Norm NBN-EN-378-1-NL

NBN EN 378-1 : 2016+A1:2020 : Koelinstallaties en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria.

Enkel online beschikbaar