Naar hoofdinhoud

Monografie 33

Drones ten dienste van de bouwsector. Technologieën, uitdagingen en vooruitzichten.

Deze publicatie wil iedereen de kans te geven om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden, maar ook in de beperkingen die inherent zijn aan het gebruik van drones in de bouwsector. Ze wil een overzicht geven van de mogelijke ontwikkelingen die men van deze technologieën kan verwachten en hoe deze geïntegreerd zullen worden in de werkmethoden van bouwprofessionals. De laatste jaren zijn performante en betaalbare drones (luchtvaartuigen zonder piloot noch passagier aan boord) op de markt gekomen. Ze zijn uitgerust met allerlei voorzieningen (fototoestellen, thermische camera's, gps ...), waardoor ze reeds heel wat taken op de werf kunnen vervullen en ze het werk van de bouwprofessional kunnen vergemakkelijken (bv. de inspectie van moeilijk bereikbare zones en de uitwerking van 3D-modellen van het terrein). De technologie is in volle expansie en biedt een waaier aan mogelijkheden. Dit document wil een inkijk geven in de technologieën die momenteel beschikbaar zijn, maar wil ook een idee geven van de mogelijkheden die eruit voortvloeien voor de bouwprofessionals. Er zal eveneens een analyse gemaakt worden van de belemmeringen voor de inzet en het gebruik van drones in de bouwsector en er zullen mogelijke oplossingen voorgesteld worden.

Enkel online beschikbaar