Naar hoofdinhoud

Monografie 30

De classificatiesystemen en BIM.

In een tijd waarin er steeds vaker gebruikgemaakt wordt van BIM en de hoeveelheid te beheren informatie voortdurend toeneemt, is het structureren van gegevens meer dan ooit essentieel voor de exploitatie en uitwisseling ervan. Het gebruik van een classificatiesysteem vormt hierbij een waardevol hulpmiddel. De voordelen zijn des te groter als de verschillende actoren gedurende het volledige project dezelfde classificatiesystemen hanteren. Met deze uitdagingen in het achterhoofd hebben de werkgroepen van het Technisch Comité BIM & ICT en van de Cluster BIM een onderzoeks- en analyseproject op poten gezet dat tot doel heeft na te gaan welke bestaande classificatiesystemen het meest geschikt zijn in het BIM-verhaal.

Alleen beschikbaar on-line