Naar hoofdinhoud

Monografie 27

Smart Buildings for Smart Cities. Zei u smart?

De laatste jaren bestaat er een sterke tendens om objecten, gebouwen, wijken, steden of energienetten te connecteren en slim te maken. De thema's smart buildings, smart districts, smart cities en smart grids komen regelmatig in het nieuws. Achter deze concepten tekent zich de digitale revolutie af, wat een belangrijke impact heeft op alle sectoren in de samenleving. De bouwsector vormt hierop geen uitzondering. De verschijning van het internet, de ontwikkeling van de informatica en de communicatietechnieken en de technologische miniaturisatie liggen aan de oorsprong van deze revolutie. Deze factoren vormen de bakermat van de opkomst van het Internet der Dingen en van alle geconnecteerde diensten die hier de laatste twintig jaar uit voortgevloeid zijn. In alle activiteitengebieden van onze samenleving zijn er talloze geconnecteerde toepassingen en diensten verschenen: persoonsgebonden diensten, dienstverlening in de gezondheidszorg, logistiek, handel, transport, fabricageprocessen, energiebeheer in gebouwen ... Deze ontwikkelingen hebben snel ingang gevonden in ons dagelijkse leven en werden ook overgenomen door de gebruikers. Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit het succes van bepaalde community-based verkeersinformatieapplicaties zoals Waze en Coyote Nav, of van telemonitoringapplicaties zoals Voisins Vigilants of Kiwatch.

Enkel online beschikbaar