Naar hoofdinhoud

‘SmartPower’: eenvoudigere berekening van de verwarmings- en koelbehoefte

Vandaag worden verwarmingsinstallaties vaak overgedimensioneerd. Koeling wordt dan weer over het hoofd gezien, waardoor passieve koeltechnieken niet aan bod komen. Met het project ‘SmartPower’ willen we een brug slaan tussen de groeiende nood aan dynamische dimensionering voor verwarming en koeling, en de behoefte van installateurs om toegang te hebben tot eenvoudige  berekeningsmethoden.

Het innovatieve is dat we daarbij niet enkel kijken naar de maximumvraag. We houden rekening met diverse warmtewinsten, de warmteopslagcapaciteit van gebouw- of installatiecomponenten en het onderlinge dynamische gedrag. Om installaties in te passen in een toekomstige energieomgeving met maximale inzet van hernieuwbare energie, moet er namelijk rekening gehouden worden met variaties in vraag en aanbod. Daarvoor moeten we de dynamische vraagprofielen kennen, zodat we zicht krijgen op de mogelijkheden om vraag en aanbod permanent in evenwicht te brengen. Zo kan een installatie flexibiliteit aanbieden aan het net, wat uiteindelijk ook een positieve impact zal hebben op de globale energiekosten.

Dynamische dimensionering voor verwarming en koeling zorgt voor een optimale inpassing in toekomstige energieconcepten

In 2021 rondden we de eerste projectbiënnale ‘SmartPower I’ af. Met dit project werd ons vermoeden van overdimensionering in de praktijk bevestigd en kregen we inzicht in een aantal mogelijke verbeteringen in de berekeningen. Zo moeten we rekening houden met het niet gelijktijdig optreden van de hoogste vraag in elke ruimte en variabele wind- en ventilatiedebieten.
Met het oog op de toekomst identificeerden we nog ontbrekende elementen, zoals dynamische effecten en een statistisch evenwichtige aanpak. Zo kunnen we met ‘SmartPower II’ verder bouwen aan de  ontwikkeling van een toegankelijke berekeningsmethode.