Naar hoofdinhoud

Het WTCB

Oprichting

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) bestaat al sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. Elk jaar opnieuw staan alle WTCB-medewerkers klaar om de bouwprofessionelen te ondersteunen bij hun dagdagelijkse taken. De link naar de praktijk is hierin een belangrijke factor. Daarom zijn de Technische Comités essentieel voor de werking van het Centrum.

Als onderzoekscentrum kijken we ook steeds naar de toekomst en streven we ambitieuze doelstellingen na, opdat de sector zou blijven evolueren en innoveren en vooral kwalitatief en competitief sterk zou staan.

Leer uw onderzoekscentrum beter kennen.

 

Jaarverslag 2021: ontdek onze activiteiten

Meer dan de helft van de WTCB-inkomsten is afkomstig van de bijdragen van zijn leden-bouwondernemers. Het overige deel is afkomstig van subsidies door de regionale, federale en Europese overheden (onderzoeksprojecten), alsook van ontwikkelingscontracten met de overheid en private instellingen of ondernemingen.

Voor meer details en cijfermateriaal kan u terecht in het jaarverslag.

Jaarverslag 2021
Stichter van het WTCB, Pierre Holoffe.

Ontstaan

Het WTCB is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1959 opgericht werd bij toepassing van de Besluitwet De Groote. Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, had tot doel om het toegepaste onderzoek in de industrie te bevorderen en het concurrentievermogen te verhogen. Naast het WTCB zijn er nog een aantal andere Centra De Groote in België, waaronder het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

De drijvende kracht achter de oprichting van het Centrum was Pierre Holoffe, medestichter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), de huidige Confederatie Bouw.

Hoofdopdrachten

  • Onderzoekt: prenormatief en innovatief wetenschappelijk en technisch onderzoek verrichten voor zijn leden
  • Informeert: de resultaten van het onderzoek verspreiden naar zijn leden, alsook technische en organisatorische bijstand verlenen
  • Innoveert: bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, onder meer door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

Om deze drie hoofdopdrachten tot een goed einde te kunnen brengen, is er een multidisciplinair team nodig. Het personeelsbestand van het WTCB bestaat dan ook uit ingenieurs uit verschillende vakgebieden, geologen, biologen, technici, administratief bedienden, vertalers, tekenaars, IT-medewerkers, boekhouders …

Zou u willen meewerken aan het WTCB-verhaal?

Onze leden

In toepassing van de wet De Groote zijn de statutaire leden van het WTCB de Belgische bouwondernemingen. Hieronder vallen zowel de algemene aannemers als de aannemers van schrijn- en glaswerken, sanitair en cv, dak- en vloerbedekkingen, pleister- en schilderwerken…
Het merendeel van onze leden zijn kmo’s.

Sinds de oprichting van het WTCB kende het aantal leden-bouwondernemingen een gestage groei. Anno 2021 staat de teller al ruim boven de 110.000. Hét bewijs dat de bouwsector een boeiende en groeiende sector is.

Doelstellingen

Voor een onderzoekscentrum als het WTCB is het uiterst belangrijk om steeds vooruit te kijken. Een sterke toekomstvisie is immers essentieel om de groei van de sector te waarborgen. Het Centrum beperkt zich daarbij niet alleen tot de nabije toekomst, maar wil ook een visionaire pioniersrol vervullen in een maatschappij die alsmaar sneller verandert.

Ambities 2025

De komende vijf jaar richten we onze inspanningen op drie strategische assen: het Metier, de Green Deal en Bouw 4.0. We stomen de aannemer, die meer dan ooit centraal staat, klaar voor de bouw van morgen. Volg onze vorderingen op ambities2025.wtcb.be

Ambitie 1: Het Metier, focus op de vakman

Met deze eerste ambitie spelen we in op de dagelijkse behoeften en concrete vragen van de bouwondernemingen om hun kennis op het vlak van technologie en bedrijfsbeheer te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van WTCB-tools en -apps waarmee kmo’s snel en gemakkelijk inzicht krijgen in technische kwesties.

Ambitie 2: De Green Deal, de groene transitie biedt kansen

We zien ook dat Europa, België en lokale overheden dezelfde uitdagingen en thema’s vooropstellen. Europa moet klimaatneutraal worden tegen 2050 en ons gebouwenpatrimonium staat voor een massale energetische renovatiegolf. Dat betekent een gigantische opportuniteit voor de bouwbedrijven.

Ambitie 3: Bouw 4.0, de sleutel tot de toekomst

De productiviteit van de bouwsector moet de komende jaren sterk toenemen om concurrentieel te blijven. Kostenbeheersing en kwaliteit blijven een gekende uitdaging om bouwen betaalbaar te houden en om tegelijkertijd de winstgevendheid van bouwbedrijven te verzekeren. Nieuwe digitale technologieën maken een efficiëntere werfvoorbereiding en -uitvoering mogelijk.

Download de brochure

Technische Comités

Binnen het WTCB is elke bouwdiscipline vertegenwoordigd door een Technisch Comité. Dit geheel van Technische Comités bepaalt de actieprioriteiten en vormt als het ware het kloppende hart van het Centrum.

Elk Technisch Comité wordt voorgezeten door een bouwaannemer, die hierbij ondersteund wordt door collega’s uit zijn vakgebied en andere deskundigen. Op deze manier worden de acties van het WTCB gestuurd vanuit de praktijk en afgestemd op de concrete noden van de sector. De Technische Comités garanderen dus een efficiënte bottom-upbenadering.

De taken van de Technische Comités worden vastgelegd in hun jaarlijkse werkplannen en omvatten:

  • de bepaling en aansturing van het toegepaste onderzoek (informatieverzameling)
  • de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar de praktijk (informatieoverdracht).

Zo spelen de Technische Comités onder meer een essentiële rol bij het tot stand komen van de Technische Voorlichtingen, die beschouwd kunnen worden als referentiewerken waarin de regels van de kunst opgenomen zijn.
De werking van de verschillende Comités en hun werkgroepen wordt in goede banen geleid door één of meerdere ingenieurs-animatoren van het WTCB.

Technische Comités - Ruwbouw en algemene aanneming
Technische Comités - Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties
Technische Comités - Verwarming en klimaatregeling
Technische Comités - Schrijnwerken
Technische Comités - Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen
Technische Comités - Steen en Marmer
Technische Comités - Harde muur- en vloerbekledingen
Technische Comités - Plafonneer-, voeg- en gevelwerken
Comités techniques - Vitrerie
Comités techniques - Etanchéité
Comités techniques - Couvertures
Comités techniques - BIM & ICT
Comités techniques - Architectes
Comités techniques - Smart & Sustainable Constructions
Comités techniques - Physique du bâtiment, confort et sécurité

Bijdrage

Alle middelen van het WTCB worden - zowel rechtstreeks als onrechtstreeks - aangewend ter verbetering van de kwaliteit en de competitiviteit van de bouwsector, dé voornaamste doelstelling van het Centrum.

Rondleiding Limelette