Naar hoofdinhoud

Berekening van de luchtdrukverschillen op gebouwen toegepast op ventilatie en luchtinfiltratie.

Dit document behandelt de luchtdrukverschillen die gebouwen ondergaan door de windbelasting, door temperatuurverschillen tussen de buiten- en binnenomgeving en door de combinatie van beide effecten. Het richt zich voornamelijk tot de vaklui die zich beroepsmatig met ventilatie en de luchtdichtheidsmeting van gebouwen bezighouden.