Naar hoofdinhoud

Calcul des différences de pression d'air sur les bâtiments appliqué aux domaines de la ventilation et de l'infiltration d'air.

Dit document behandelt de luchtdrukverschillen die gebouwen ondergaan door de windbelasting, door temperatuurverschillen tussen de buiten- en binnenomgeving en door de combinatie van beide effecten. Het richt zich voornamelijk tot de vaklui die zich beroepsmatig met ventilatie en de luchtdichtheidsmeting van gebouwen bezighouden.