Naar hoofdinhoud

Berekening van zettingen van verticaal belaste palen: methodes voor het afleiden van vervormingsparameters.

Dit artikel heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in het gedrag en het bepalen van zettingen van individuele verticaal belaste palen.