Naar hoofdinhoud

Licht in scholen. Van beginner tot expert.

Deze publicatie is ontwikkeld naar aanleiding van het TETRA-onderzoeksproject 'Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen' (TETRA-120124) en is bijgevolg ook voornamelijk gericht op schoolgebouwen. De publicatie bevat echter ook veel algemene informatie rond licht en verlichting, waardoor een groot deel ervan ook geldig is voor andere tertiaire gebouwen zoals kantoorgebouwen. De publicatie start met een toelichting van een aantal basisbegrippen uit de verlichting, waarna een beknopte toelichting wordt gegeven bij de norm NBN EN 12464-1 : 2011 'Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen'. Daarna komen de drie grote 'licht-pijlers' aan bod: daglicht, kunstlicht en lichtregeling. In het hoofdstuk 'Lichtregeling' wordt er bijzondere aandacht besteed aan de toepassing van daglichtregelsystemen. Dit hoofdstuk bevat bovendien enkele van de monitoringresultaten uit het TETRA onderzoeksproject. Ten slotte is er nog een hoofdstuk gewijd aan de thematiek 'Onderhoud en renovatie'. Hierin wordt er onder andere een checklist aangeboden voor het evalueren van de prestaties van de verlichtingsinstallatie en de kwaliteit van de daglichttoetreding. Deze publicatie is geenszins normatief. Ze dient eerder gezien te worden als een handleiding die de verschillende facetten van licht en verlichting in een gebouw beschrijft. Bedoeling is om via deze publicatie zowel de gebouwbeheerder de basis van verlichting te kunnen meegeven alsook architecten en ontwerpers de nodige info te bieden om een lichtontwerp te maken, te beoordelen of te verbeteren.