Naar hoofdinhoud
TETRA Warmtenetten TETRA Kwalitatieve Warmtenetten

TETRA Warmtenetten TETRA Kwalitatieve Warmtenetten

Naast de individuele ketel en centrale verwarming op het niveau van het gebouw, vind de warmtenet een plaats in de efficiëntere verwarming systemen in combinatie van SWW-productie.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Bart Bleys, +32 (0)2 716 42 11

Stuur ons een e-mail

Maar tot nu toe, zijn er nog veel vragen over het goed ontwerp voorziening. Zal dus het project “Kwalitatieve Warmtenetten” op een aantal vragen beantwoorden…

Het project beoogt de kwalitatieve uitrol van collectieve warmte (combilus en/of warmtenetten) en koude met oog op verduurzaming van het thermisch comfort en sanitair warm waterbereiding. De focus ligt hierbij momenteel op het testen van afleversets (substations of HIU:heat interface units), waarvoor een proefstand is ontwikkeld. In dit TETRA-project willen een code van goede praktijk opstellen voor combilus en warmtenetten, met oog voor dimensioneringsregels voor warmtedimensionering en de kwaliteitseisen van een afleverset (HIU). Het project vertaalt hierbij inzichten uit aflopend doctoraatsonderzoek naar hybride warmte-opwekking  naar de praktijk

Doelstellingen

Het doel van dit project is een code van goede praktijk te ontwikkelen voor collectieve warmtevoorziening met technisch water (combilus[1] of warmtenet), met volgende speerpunten :

  • ontwerprichtlijnen- en tools voor combilus en centrale warmte- en koudeproductie, vertaald vanuit recent wetenschappelijk onderzoek voor de installateur.
  • kwaliteitskader voor afleversets in al zijn vormen, rekening houdend met toekomstige noden, hierbij verder bouwend op de al ontwikkelde testen.
  • Initiëren en faciliteren van valorisatietrajecten inzake optimalisatie van operationele efficiëntie door kwaliteitsbewaking en smartmetering.
Kwalitatieve uitrol van collectieve warmte (combilus en/of warmtenetten)

Resultaten en publicaties

Na afloop van het project zullen volgende resultaten beschikbaar zijn:

  • ontwerprichtlijnen- en tools voor combilus en centrale warmte- en koudeproductie
  • kwaliteitskader voor afleversets
  • workshops
  • Cursusmateriaal voor hybride warmte en combilus

Met de steun van

VLAIO

In samenwerking met

Thomas More Universiteit Antwerpen