Naar hoofdinhoud
STOCC Opslag van chemische warmte en warmte door faseovergang

Het hoofddoel van het STOCC-project is het ontwikkelen van technologieën voor warmteopslag. De belangrijkste toepassingen liggen prioritair in de bouwsector.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Vincent Claude

Stuur ons een e-mail

Het project omvat alle stappen die nodig zijn van de fabricage tot de lancering op de markt om deze concepten in de praktijk te zetten. Door de ontwikkeling van dit soort PCM-materialen zal men wellicht geen beroep meer moeten doen op toestellen voor koudeproductie. Het project is onderverdeeld in twee lijnen: 1) Lijn 1: Voelbare en latente warmteopslag; 2) Lijn 2: Thermochemische opslag; Behalve de hierboven beschreven technologische ontwikkelingen, wil men met dit project het volgende bereiken: - een partnerschap tot stand brengen tussen universiteiten en onderzoekscentra dat formeel erkend is op het gebied van technologieën voor warmteopslag en dat actief moet kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van het EERA (Joint Programme Energy Storage); - binnen dit partnerschap de onderzoekscapaciteiten op dit gebied ontwikkelen door de nadruk te leggen op procedures waarmee men de onderzoeksresultaten kan vergelijken met de economische waardebepaling; - in het nieuwe Onderzoekscentrum naar energie-efficiëntie (CREE) de infrastructuren en competenties tot stand brengen die onmisbaar zullen zijn in de fase van het testen van de prototypes voor opslag in reële situaties; - het nieuwe Centrum inzetten als tussenschakel tussen het partnerschap en de ondernemingen die de industriële en economische exploitatie van de resultaten voor hun rekening zouden kunnen nemen.

Rol van het WTCB:
Het WTCB zal meewerken aan de eerste lijn van het project: Voelbare en latente warmteopslag. Het zal bijdragen aan de uitwerking van de kennissynthese over de PCM-materialen en voorts ook belast zijn met de analyse van de fysische/ mechanische/ duurzaamheidskenmerken van materialen specifiek voor toepassing in de binnenwanden (-muren) van een gebouw. Het zal tevens meewerken aan het opstellen van het bestek "wanden".

Vervolgens zal het de interacties faseovergangsmaterialen t.o.v. de beginmatrix  onderzoeken en bijdragen aan de energetische karakterisering ervan. Men zal ook de invloed van een doteermiddel, zoals grafiet of koolstofvezel, onderzoeken om de thermische geleiding in de beginmatrix en vervolgens de prestaties van de PCM-materialen te verbeteren.

Wanneer de prototypes van de wanden beschikbaar zullen zijn, zal het WTCB instaan voor de meting en de analyse van de prestaties op reële schaal in de twee aanpalende proefcellen van het WTCB in Limelette (in samenwerking met UCL). De twee aanpalende proefcellen hebben elk een oppervlakte van 3 meter bij 3 (en een volume van 27m3) en zijn omsloten door een technische ruimte. Ze hebben een identieke geometrie, oriëntatie en opbouw zodat men zeer nauwkeurig vergelijkende metingen kan uitvoeren.

Deze metingen betreffen:

 • de kamertemperatuur in elke cel;
 • de temperatuur van de wanden van elke cel;
 • de klimatologische omstandigheden buiten:
  • buitentemperatuur, windsnelheid en -richting
  • globale zonnestraling op een horizontaal vlak
  • diffuse zonnestraling op een horizontaal vlak

Met de verkregen data zal men de door de UCL ontwikkelde simulatiemodellen kunnen valideren.

Doelstellingen

 • Bestuderen op laboratoriumschaal van PCM-materialen waardoor men het eventuele gebruik van koudeproductieapparatuur kan vermijden.
 • Ontwikkelen van prototypes van wanden die de werking van deze PCM-materialen optimaliseren.
 • Ontwikkelen en bestuderen van de mengeigenschappen van matrix + PCM. Toevoegen van doteermiddelen zoals koolstofvezels of grafiet om de thermische geleiding te verbeteren. De prestaties van de faseovergangsmaterialen worden ook bekeken. Men zal ook de mechanische en duurzaamheidskenmerken van de composieten bestuderen.
 • Bestuderen op reële schaal in de proefcellen van het WTCB van de invloed van de door de UCL ontwikkelde wanden, en eventueel ook van door het WTCB ontwikkelde wanden die bestaan uit pleister + faseovergangsmateriaal + doteermiddel.
Opslag van chemische warmte en warmte door faseovergang

Met de steun van

FEDER EFRO

In samenwerking met

Certech CRIC OCCN ULB UMons