Naar hoofdinhoud
Smart Buildings In Use

De cluster streeft naar het digitaliseren van het beheer en onderhoud van gebouwen door het integreren van nieuwe technologieën, zowel software en hardware.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Stuur ons een e-mail

Gebouwen worden alsmaar complexer om te onderhouden en te beheren. Nieuwe technologieën kunnen helpen om de steeds hogere verwachtingen van de gebruiker in de lossen, en tegelijk de totale levenscycluskost onder controle te houden. We denken aan performante software (FMIS, BIM), integratie van sensoren, Internet of Things (IoT), nieuwe business modellen (DBFM, product-dienst-systemen), …

Doelstellingen

Om bedrijven te ondersteunen bij hun digitaliseringsproces, wil de cluster samenwerking en kennisuitwisseling stimuleren. Hiervoor zullen diverse studiedagen en workshops georganiseerd worden.

Door de eindklant te sensibiliseren, zal de vraag vanuit de markt naar een meer geïntegreerde aanpak van het onderhoud en beheer van gebouwen.

Nieuwe toepassingen zullen worden ontwikkeld via open innovatie. De cluster zal de bedrijven hierin begeleiden, zodat dit kan uitmonden in concrete demoprojecten en begeleide innovatieprojecten.

De 4 hoofddoelgroepen die we in de cluster SMART Buildings In Use aanspreken, zijn:

  • Aannemers, actief in algemene aanneming en onderhoud van gebouwen
  • Professionele gebouw-eigenaren en –beheerders, facility managers, vastgoedontwikkelaars
  • Aanbieders van software en beheer- en besturingsalgoritmen
  • Aanbieders van hardware en nieuwe technologie voor gebouwopvolging
De cluster Smart Buildings in Use ondersteunt bedrijven bij het digitaliseren van het onderhoud en beheer van gebouwen

Resultaten en publicaties

De clusterleden zullen hun kennis over het toepassen van nieuwe technologieën verhogen tijdens de verschillende studiedagen die zullen georganiseerd worden.

De thematische workshops helpen om kennis uit te wisselen tussen de bedrijven en om partnerships te vormen.

Deze acties moeten leiden tot een verhoogde kennis en toegenomen digitalisering van de onderhouds- en beheersactiviteiten bij de leden, nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden, en een markt die zich sterker ontplooit.

Met de steun van

VLAIO

In samenwerking met

Vlaamse Confederatie Bouw