Naar hoofdinhoud
BE REEL! Belgium renovates for energy efficient living!

Momenteel ligt het energieverbruik van onze Belgische woningen 70% boven het gemiddelde van de EU. Er is dus een enorm potentieel voor energiebesparingen en voor de reductie van broeikasgasemissies.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Johan Van Dessel, +32 (0)2 502 66 90

Stuur ons een e-mail

Daarom werden de Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën 2050 voor residentiële gebouwen opgemaakt, waarin een gemiddelde daling van de energieconsumptie met 75% en een sterke verhoging van de productie van hernieuwbare energie vooropgesteld worden. Het BE REEL project ondersteunt deze ambities d.m.v. vijf hefbomen die een forse impuls moeten geven aan de energetische renovatiegraad in België: nieuwe beleidsinstrumenten testen en verbeteren, innovatieve businessmodellen testen om te komen tot handleidingen en goede praktijken, demonstratieprojecten in de partnersteden met de focus op een collectieve renovatieaanpak, capaciteitsopbouw door intensieve kennisopbouw en training en doelgroepgerichte communicatie die stakeholders activeert.

Het BE REEL project is gericht op 5 verschillende hefbomen en bestaat uit verschillende deelprojecten die verdeeld zijn over de 10 partners, hieronder een overzicht:

 • Nieuwe beleidsinstrumenten testen en verbeteren: BE REEL! ontwikkelt, test en verbetert nieuwe beleidsinstrumenten van het Vlaamse en het Waalse gewest zoals: renovatie-advies, woningpas, quick-scan-tool, feuille de route, passeport bâtiment en dossier global. Het zet daarbij pilootprojecten op in verschillende segmenten van de woningmarkt. De beleidsinstrumenten worden later uitgerold over het hele Vlaamse en Waalse grondgebied.

 • Innovatieve businessmodellen: BE REEL! test “one-stop-shops”, die renovatie-advies en -begeleiding aanbieden. Daarnaast worden innovatieve businessmodellen getest en ontwikkelt voor o.m. de private huurmarkt, wijk- en groepsrenovatie, sleutel-op-de-deur­woningen en grote appartementsgebouwen met mede-eigenaars. Al deze pilootprojecten leiden tot gebruiksklare goede praktijken en handleidingen en door de organisatie van 50 workshops voor o.a. lokale overheden, sociale verhuurkantoren en aannemers zorgt het project voor de verspreiding en een regiowijde toepassing ervan.
 • Demonstratieprojecten in de partnersteden : De partnersteden demonstreren de technische en financiële haalbaarheid van 8500 diepgaande woningrenovaties met een collectieve aanpak. De demonstratieprojecten omvatten collectieve renovaties van huizen tot lage- energie- en bijna energie neutrale woningen, grondige renovaties van grote en kleine appartementsblokken, collectieve zonnepanelen, wijkrenovaties, ondiepe geothermie, energie-investeringen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en derde partij financiering voor energierenovaties. Opnieuw worden de goede praktijken vertaald in richtlijnen, draaiboeken en opleidingen.
 • Communicatie: Het activeren van lokale overheden, (ver)bouwprofessionals en burgers om meer en beter te renoveren door doelgroepgerichte communicatie. Dit vormt een hefboom voor de grondige renovatie van meer dan 4 miljoen woningen in het Vlaamse en het Waalse gewest.
 • Capaciteitsopbouw: Dankzij intensieve kennisopbouw en training bij regionale en lokale overheden en bij stakeholders (bouwsector, sociale huisvesting, onderwijs, renovatieadviseurs, financiële sector) kunnen de nieuwe beleidsinstrumenten, innovatieve businessmodellen en goede praktijken in de hele samenleving geïmplementeerd worden. Lerende netwerken versterken de interregionale en internationale samenwerking, en zorgen ervoor dat de resultaten van BE REEL! verbeterd en optimaal benut worden.

  Het is binnen dit laatste thema dat het WTCB verantwoordelijk is voor 2 deelprojecten. WTCB staat in voor de ontwikkeling van trainingspakketten om bouwprofessionelen up-to-date te houden betreffende de nieuwste ontwikkelingen rond energie en renovatie. Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een uitwisselingsplatform voor goede praktijken, innovatie en expertise (www.be-renovatief.be). Op dit platform worden goede praktijken en leerpaden geïnventariseerd, zowel via workshops en events als via een digitaal platform. Het is gericht op professionele bouwers en ontwikkelaars, architecten en ingenieurs, materiaalproducenten en aannemers en moet hét referentiepunt worden voor goede praktijken, nieuwe technologieën en up-to-date-informatie betreffende energetische renovatie.

Doelstellingen

De ontwikkeling van het kennis- en leerplatform door het WTCB heeft meerdere doelstellingen:

 • Om ervoor te zorgen dat goede praktijken en innovatie worden verspreid (en niet elke keer opnieuw worden uitgevonden)
 • Een overzicht van leerpaden en goede praktijken is essentieel voor een vergrote uitrol of marktvergroting van diepe renovatie.
 • Goede praktijken stimuleren nieuwe initiatieven en versterken het leerproces van de actoren in piloten en experimenten.
 • Via de workshops en evenementen worden specifieke goede praktijken en informatie verspreid naar de belanghebbenden in de sector.
 • Het kennisplatform zal ook de introductie van veelbelovende of bewezen technieken voor de bredere renovatiemarkt en (lokale) administratie of beleidsactoren zichtbaar maken en als zodanig stimuleren.

De wetenschappelijke raad, via haar beoordeling en advies van piloten en experimenten (in hun verschillende stadia, met name bij de opzet), zorgt voor een duurzame kennisbasis en voert de talrijke initiatieven van het LIFE BE REEL!-project beter uit.

Met de steun van

Life

In samenwerking met

DGO 4 Departement Omgeving Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaanderen is energie en klimaat Ecohuis Antwerpen Stad Gent La Louvière Mechelen Klimaatneutraal Mouscron