Naar hoofdinhoud
PEPSE Ontwerp, ontwikkeling, validatie en inwerkingstelling van een ‘semivirtuele’ proefpost voor het testen van systemen voor energieproductie, -opslag en -distributie

PEPSE Ontwerp, ontwikkeling, validatie en inwerkingstelling van een ‘semivirtuele’ proefpost voor het testen van systemen voor energieproductie, -opslag en -distributie

Het PEPSE-project bestaat uit het ontwerpen en opstellen van infrastructuren en uitrustingen van een proefpost bestemd voor het testen van prototypes die ontwikkeld werden binnen het expertisecentrum of door de sector.

Onderzoeksprojecten

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Xavier Kuborn

Stuur ons een e-mail

Binnen het project worden ook genormaliseerde proeven uitgevoerd voor de bepaling van de energieprestaties van bestaande systemen of die ontwikkeld werden in het kader van het expertisecentrum.

Doelstellingen

Deze ‘semivirtuele’ proefpost is een modern en performant instrument, bestemd voor de onderzoeksteams van het onderzoekscentrum naar energie-efficiëntie (CREE) voor het testen van hun prototypes. Dit instrument is ook bestemd voor onderzoeksteams buiten CREE en bouwbedrijven bij het testen of ontwikkelen van nieuwe producten. Het kan bovendien gebruikt worden ter ondersteuning bij de opstelling van verhandelingen en doctoraatthesissen (met bijvoorbeeld als onderwerp de verbetering van de proefpost als zodanig) en voor de uitvoering van genormaliseerde proeven.

Resultaten en publicaties

Het resultaat van het project is een volledig functionele proefpost zoals hierboven beschreven, toegankelijk voor de onderzoeksteams van CREE en de HVAC-sector en onderzoeksteams buiten CREE.

De uitgevoerde acties zullen de exploitatie van de proefpost zijn en het informeren van de sector, zowel qua beschikbaarheid van de proefpost als omtrent bepaalde productresultaten.

Met de steun van

Feder

In samenwerking met

Cenaero ULiège UMons