Naar hoofdinhoud
P-RENEWAL Energetische renovatie van het vooroorlogs Waals gebouwenerfgoed

Het gebouwenerfgoed is enerzijds getuige van ons verleden, onze geschiedenis en onze bouwtradities, en vormt anderzijds de toegevoegde waarde voor onze steden en het platteland omdat het op een belangrijke manier bijdraagt tot de kwaliteit en de charme van onze bebouwde omgeving.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Samuel Dubois, Yves Vanhellemont, Michael de Bouw

Stuur ons een e-mail

Naast het sociale en cultureel belang van deze gebouwen mag men het economisch belang dat eruit voortvloeit niet verwaarlozen. De commerciële en culturele aantrekkelijkheid van een plaats wordt duidelijk beïnvloed door de kwaliteit en erfgoedwaarde van haar gebouwen en haar publieke/collectieve ruimten.

Oude gebouwen hebben specifieke kenmerken waardoor de energiemutatie niet alleen wordt voorgesteld als een echte uitdaging maar ook als een unieke kans. Aan de ene kant worden deze gebouwen gekenmerkt door een hoge thermische inertie en een vaak uniek thermisch gedrag, en aan de andere kant worden er specifieke materialen en verbindingen gebruikt waarvan het gedrag vaak nog onvolledig is gekend.

Het algemeen doel van het onderzoek wil een antwoord bieden aan de vraag uit de renovatiesector van historische gebouwen door de ontwikkeling van een methodologisch instrument voor energiebesparende en duurzame ingrepen bij de renovatie van Waalse erfgoedgebouwen van vóór 1914.

Het onderzoek richt zich op historisch erfgoed: gebouwen die geklasseerd zijn of opgenomen in de inventarislijst, evenals het historische gebouwen die niet tot deze twee categorieën behoren, maar toch architecturale, esthetische en landschapskenmerken vertonen. Hierbij zal de focus gelegd worden op het traditioneel lokaal erfgoed (in de brede zin), omdat het een rechtstreekse impact heeft op de Waalse burgers en gezinnen.

Gebaseerd op diepgaande analyses van bouwtypologieën van casestudies die representatief zijn voor het Waals erfgoed, zal de ontwikkelde methodologie enerzijds vanuit een holistische benadering energiebesparende en duurzame renovatiemogelijkheden voorstellen op basis van erfgoedcriteria, energie-eisen en milieudoelstellingen. Anderzijds zal de tool voor elke typologie (architectonische, materiële of technische) interventiestrategieën identificeren en bestuderen, die geschikt zijn voor de verschillende behandelde gebouw(sub)types en de bijhorende specifieke kenmerken ervan. Op deze manier zal het binnencomfort en de energieprestatie van gebouwen verhoogd en de globale milieu-impact verlaagd worden.

De ontwikkelde methodologische tool zal zal zich vanuit een bottom-up aanpak baseren op multicriteria-analyses. De tools zal worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikersgroep (=verschillende actoren uit de renovatiesector) en zal finaal ter beschikking gesteld worden via een WEB-interface.

Doelstellingen

De doelgroep voor het project bestaat uit alle professionele actoren uit de renovatiesector van historische gebouwen met erfgoedwaarde : erfgoedexperten, ambachtslieden, architecten en bouwbedrijven. Deze sector vertegenwoordigt een groot aantal banen in Wallonië.

• Bouwsector
De resultaten van het ONDERZOEK, met inbegrip van de geteste technieken en hun invloed op het binnenklimaat en de energieprestatie worden voorgesteld tijdens de seminaries en opleidingen bestemd voor professionals in de sector, die handelen over de doorgedreven en geïntegreerde energiebesparende renovatie van geklasseerde en historische erfgoedgebouwen. Op die manier zullen ze bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe beroepen en/of vaardigheden in Wallonië, in het verlengde van de initiatieven van de Alliance Patrimoine-Emploi (Pact voor Erfgoed-Werkgelegenheid). Deze nieuwe beroepen en/of vaardigheden zullen vervolgens ook geëxporteerd kunnen worden naar andere nabijgelegen regio‘s.

• Overheid
Het ONDERZOEK zal worden afgestemd op het beleid dat gevolgd wordt door de Waalse administratie op het gebied van renovatie van gebouwen en meer specifiek de volgende assen: definiëren van een langetermijnrenovatiestrategie, bepalen van renovatiesystemen die financieel reproduceerbaar zijn, en stimuleren van zware renovatieprojecten (inclusief in gefaseerde aanpakken) zolang deze verenigbaar zijn met de erfgoedwaarden. In dit opzicht kan de ontwikkelde tool worden gezien als een hulp of ondersteuning voor de ontwikkeling van een aangepaste energieregelgeving voor erfgoedgebouwen en/of voor de manier waarop de energieprestatie en de verbetering van het binnenklimaat in geklasseerde gebouwen of gebouwen op de inventarislijst kunnen worden overwogen. De resultaten van het project zullen enerzijds bijdragen tot een doeltreffendere oriëntatie van de te behalen doelstellingen tijdens de renovatie van deze gebouwtypes en zullen anderzijds een beter inzicht verschaffen in de belangrijke aandachtspunten. Ze zullen ook de argumentatie van gemeenten, eigenaars van een belangrijk aantal gebouwen met erfgoedkarakter kunnen onderbouwen tijdens de renovatie van deze gebouwen, en hen ondersteunen om op een verantwoorde manier hun energiedoelstellingen te behalen.

Met de steun van

DGO 4

In samenwerking met

Confédération Construction Wallonne