Naar hoofdinhoud
OVmonitoring Monitoring van structuren en systemen met optische vezel sensor technologie

OVmonitoring Monitoring van structuren en systemen met optische vezel sensor technologie

Sensortechnologie op basis van optische vezel (‘fiber optic sensing’) kende de voorbije decennia een enorme evolutie (nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, …).

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Gust Van Lysebetten

Stuur ons een e-mail

De technologie wordt dan ook meer en meer aangewend in diverse sectoren om de vervormingen en temperatuur in systemen en processen gedetailleerder dan ooit op te volgen (auto-industrie, medische sector, lucht- en ruimtevaart). In de Vlaamse bouwsector laat de toepassing van monitoring in het algemeen en van optische vezel sensortechnologie in het bijzonder op zich wachten. Dit is in grote mate te wijten aan een grondige kennis van de beschikbare monitoringtechnieken en een kritische houding t.o.v. de haalbaarheid ervan. Nochtans wordt er steeds meer aandacht besteed aan de duurzaamheid, efficiëntie en levensduur van bouwwerken, waar de Vlaamse bouwsector gretig op inspeelt door innovatieve bouwsystemen, structuren en uitvoeringstechnieken te ontwikkelen. Door deze evolutie groeit ook de noodzaak om bestaande en nieuwe infrastructuurwerken te monitoren en te voorzien in een kwaliteitscontrole van de uitvoering ervan. Optische vezel sensortechnologie biedt op dit vlak heel wat mogelijkheden als aanvulling op of als alternatief voor monitoringtechnieken met meer conventionele sensoren.

Het project heeft als doel de bestaande kennis en ervaringen rond een “nieuwe” technologie (optische vezel sensortechnologie in dit geval) te vertalen in een vorm zodat deze door bedrijven opgepikt kan worden en, op relatief korte tot middellange termijn, op één of andere manier aangewend gaat worden in hun bedrijfsactiviteiten.

Concreet wordt er beoogd dat bedrijven de verworven kennis en inzichten omtrent optische vezeltechnologie in bouwkundige /structurele toepassing, zullen aanwenden/implementeren in hun eigen onderneming in één van de volgende toepassingsgebieden:

 • nieuwe/complementaire oplossingen voor de lange termijn monitoring/bewaking van bestaande of nieuwe infrastructuurwerken en voor de evaluatie van de stabiliteit en resterende levensduur;
 • ontwikkelingen van innovatieve bouwkundige structuren, structuurelementen en systemen en het versnellen van de implementatie/aanvaarding ervan in de praktijk;
 • kwaliteitscontroles van (niet zichtbare) betonnen structuurelementen;
 • ontwikkeling en productie van beter aangepaste optische vezel producten en toebehoren voor de toepassing in diverse bouwkundige toepassingen.

Het project bestaat uit volgende delen:

A.     State-of the-Art

 • verzamelen en bundelen van info, literatuur, praktijkcases, best practices, …

B.     Vertaalonderzoek

 • vergelijkende proeven in het labo op reële schaal betonnen balken met diverse types OV-sensoren en klassieke sensoren
 • versnelde verouderingsproeven in het labo om het corrosieproces te linken aan vervormingsmetingen met OV die ingebed en/of bevestigd zijn op gewapend beton

Deze proeven zijn van belang om voor de lange termijn bewaking van structuren een inzicht te verwerven in de best geschikte types OV-sensoren, -technologie, -bevestigingswijze, … maar vooral om inzichten te verwerven in het verband tussen het degradatieproces en de microscheurvorming in het beton, het vastleggen van alarmdrempels die interventie noodzaken, enz.

C.      Demo-projecten

Er wordt gemikt op een 3-tal demoprojecten, bijv.:

 • Dynamische testen op een fiets- en voetgangersbrug uit composietmateriaal te Brugge die geïnstrumenteerd is met optische vezel in het kader van een PIO-project.
 • Monitoring van een bestaande brug uit gewapend (voorgespannen) beton, waarbij d.m.v. monitoring een evaluatie van de actuele stabiliteit zou kunnen gebeuren en waarbij eveneens een early warning bewakingssysteem geïmplementeerd zou kunnen worden.

Suggesties voor demo-projecten zijn steeds welkom!

D.     Kennisverspreiding

 • Workshops, studiedagen, publicaties
 • Opstellen van een handleiding voor monitoring van structuren en systemen met optische vezeltechniek

Doelstellingen

Het project heeft als doel de bestaande kennis en ervaringen rond een “nieuwe” technologie (optische vezel sensortechnologie in dit geval) te vertalen in een vorm zodat deze door bedrijven opgepikt kan worden en, op relatief korte tot middellange termijn, op één of andere manier aangewend gaat worden in hun bedrijfsactiviteiten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • het toepassen van optische vezel meettechnologie voor het ontwikkelen van nieuwe bouwsystemen;
 • het aanbieden van nieuwe diensten zoals bewaking- of early warning systemen voor infrastructuur;
 • het ontwikkelen van aangepaste optische vezel sensoren en equipment voor bouwkundige toepassingen.

Het is met andere woorden de bedoeling een draagvlak te creëren voor de implementatie van de optische vezel sensortechnologie op ruimere schaal bij een diverse groep van bedrijven en organisaties. Dit moet bij deze bedrijven leiden tot de ontwikkeling van bedrijfsgebonden activiteiten waardoor ze zich onderscheiden van andere bedrijven en een verhoging van hun competitiviteit in binnen- en buitenland.

OVmonitoring.

Met de steun van

VLAIO

In samenwerking met

KU Leuven