Naar hoofdinhoud
LARCOWALL

LARCOWALL

Ambitie 1 : Het Metier, focus op de vakman
Het metier
Start: 1 maart 2020 Eind: 28 februari 2022

Het gebruik van prefabbeton wordt over het algemeen beschouwd als een zuinige, duurzame, kwalitatieve en architectonisch polyvalente manier van bouwen.

Contact

Audrey Skowron

Stuur een e-mail

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel ons op

Georgy Collard, die al meer dan 20 jaar actief is als algemeen aannemer, raakte geïnspireerd door deze visie van continue verbetering en modernisering en richtte daarom een jaar geleden de onderneming LARCO op. Hij wordt evenwel geconfronteerd met de marktrealiteit en de prijzen in de bouwsector: ondanks alle voordelen van prefabricatie (productiekwaliteit, snelle montage, beheersing van klimaatomstandigheden, …) hebben wanden in gewapend beton, zoals de producten die het bedrijf Larco momenteel verhandelt, een hoge productiekost die niet genoeg marge laat om te concurreren met muren in traditioneel gemetselde blokken. Voor meer rendabiliteit dan een wand in massief beton en een hoger concurrentievermogen dan traditioneel metselwerk, komt het erop neer om de productietijd te verminderen. Op basis van deze vaststelling en dankzij de reeds aanwezige apparatuur in zijn fabriek wil Larco een verticale geëxtrudeerde holle draagwand in gerecycleerd beton ontwikkelen. In plaats van zwaar te investeren in een geautomatiseerd systeem voor bekistings- en wapeningswerken, wil Larco zijn vier productielijnen exploiteren die momenteel bestemd zijn voor de productie van voorgespannen holle elementen, door de productietechniek aan te passen naar verticale elementen teneinde op grote schaal standaard muurelementen te kunnen produceren.

Het project is gericht op de ontwikkeling van een nieuw bouwsysteem:

 • Voordelig
 • Gelinkt aan de voordelen van prefabricatie d.m.v. extrusie
 • Gebruik van gerecycleerde materialen
 • Flexibel
 • Toepasbaar voor elke soort architectuur
 • Behoudt de thermische inertie en akoestische eigenschappen van beton
 • Maakt gebruik van het BIM-systeem

 

Het nieuwe product zal binnen de volgende productie- en verkoopfase passen:

 

 • Een 3D-visualisatie maken van het op te trekken gebouw en uit dit model prefabriceerbare elementen halen met een identieke breedte (120 cm).
 • Na deze segmentatie in gelijke breedte, de te vervaardigen stukken op maat bepalen (stukken met specifieke afmetingen om te voldoen aan de initiële plannen, stukken met een opening, …)
  • Serieproductie van de muurelementen met gelijke breedte d.m.v. extrusie. Dit biedt de volgende voordelen:
  • Productie van holle elementen, wat een bezuiniging op het materiaal oplevert en het eindproduct minder zwaar maakt. Deze holtes kunnen dan vervolgens gebruikt worden voor de doorgang van elektriciteitskabels, wateraanvoer, enz.
 • Gerecycleerde grondstoffen gebruiken waarbij tegelijk een hoogkwalitatief eindproduct wordt gegarandeerd dankzij het belang van verdichting bij het extrusieproces.
 • De stukken op maat produceren aan de hand van een geautomatiseerd proces. Hiervoor zou mogelijk een 3D-printer gebruikt kunnen worden om de verloren bekistingen te realiseren. (Deze optie zal onderzocht worden in het kader van het Build4Wal-project).

 

Doelstellingen

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een nieuwe, voordelige, holle prefabwand in geëxtrudeerd beton met gerecycleerde materialen, waarbij de thermische inertie en akoestische prestaties van het beton behouden worden.

Het ontwikkelingsconcept ziet er meer bepaald als volgt uit:

 • Ontwikkeling van de extrusietechniek voor de muurelementen waarbij de vorm van de bekistingsranden wordt aangepast. Er zal een onderzoek naar de bekistingsranden gebeuren, rekening houdend met de productieaspecten in combinatie met de beperkingen van in-situ plaatsing om tot de optimale oplossing te komen;
 • Bepaling van de benodigde wapening voor de muurelementen om de belastingopname te verzekeren, in overeenstemming met de extrusietechniek. Hiertoe zullen er verschillende wapeningstechnieken worden onderzocht, zoals metalen vezelskunststofvezels, carbonnetten (C-Grid®), lichtjes voorgespannen strengen, enz. om de ideale balans te vinden tussen de kost van de gebruikte materialen en hun mechanische doeltreffendheid;
 • Optimalisatie van de betonsamenstelling door het toevoegen van gerecycleerde granulaten. Er zullen verschillende gerecycleerde granulaten onderzocht worden in functie van de beschikbare grondstoffen in een beperkt geografische gebied. Ook het regenwater voor de aanmaak van het cement zal onderzocht worden en aan het gerecycleerd beton worden toegevoegd;
 • Ontwikkeling van hoekelementen tussen twee muren, de verbindingen met de funderingen en de vloeren en de aansluitingen tussen muurelementen om de verticale en horizontale belastingen op te nemen in en uit het vlak. Er zullen opnieuw verschillende verbindingstechnieken onderzocht en uitgetest worden in het laboratorium om de ideale balans tussen de kost, de snelheid/het gemak van de uitvoering en hun mechanische weerstand te vinden;
 • Ontwikkeling van een BIM-object dat gebruikt zal kunnen worden in de Revit-software. Dit object zal alle eigenschappen van de prefabmuren overnemen en de benodigde reserveringen voor de doorgang van speciale technieken (water, elektriciteit, enz.) voorzien;
 • Onderzoeken van de mogelijkheid van 3D printing van beton voor de uitvoering van verloren bekistingen om de productiekosten van wanden op maat te drukken (wanden met een opening of waarvan de breedte verschilt van de standaardbreedte). Het gaat om een verkennende onderzoekstaak voorzien met de steun van een beschikbare infrastructuur op het WTCB (via het BUILD4WAL-project).

Met de steun van

Service public de Wallonie