Naar hoofdinhoud
IN2EuroBuild Richtlijnen voor binnenisolatie van bestaande gebouwen

IN2EuroBuild Richtlijnen voor binnenisolatie van bestaande gebouwen

IN2EuroBuild is een Europees onderzoeksproject met als doel om praktische richtlijnen te ontwikkelen op maat van de bouwprofessionelen over de toepasbaarheid, het ontwerp en de uitvoering van binnenisolatie van bestaande gebouwen.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Timo De Mets

Stuur ons een e-mail

De grootschalige renovatie van bestaande gebouwen is een cruciale stap om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Dit kan pas bereikt worden als het duidelijk is hoe de verschillende renovatietechnieken op een betrouwbare manier uitgevoerd moeten worden.

Binnenisolatie is een van de mogelijke technieken voor het na-isoleren van muren. Bij onzorgvuldig ontwerp of uitvoering kan deze techniek aanleiding geven tot vochtproblemen, zoals condensatie, vorstschade van bakstenen en degradatie van houten balken. Omdat het momenteel nog onvoldoende beschreven is hoe bestaande muren zonder problemen langs de binnenzijde geïsoleerd moeten worden, wordt de techniek nog maar weinig toegepast, ondanks het grote potentieel (bv. in het geval van een waardevolle gevel of bij gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden).

Doelstellingen

IN2EuroBuild is een acroniem voor “Consistent European Guidelines for Internal Insulation of Building Stock and Heritage”. Het hoofddoel van dit project is het opstellen van duidelijke en allesomvattende richtlijnen over het toepassen van binnenisolatie, op maat van de bouwprofessioneel. Dit wordt bereikt door enerzijds resultaten uit eerder onderzoek te verzamelen, analyseren en vertalen naar de praktijk, en anderzijds gericht onderzoek uit te voeren via metingen en simulaties. Binnen dit project wordt samengewerkt met Duitse onderzoeksinstellingen met een grote expertise in het domein.

De richtlijnen volgen het proces van begin tot einde:

  • Grondige diagnose van het bestaande gebouw, waaruit moet blijken of binnenisolatie toepasbaar is, en zo niet, welke aanpassingen nodig zijn om de techniek toch uit te kunnen voeren. Tijdens het project worden eenvoudige niet-destructieve meetmethodes ontwikkeld, die de hoeveelheid (duurdere en vaak destructieve) labo-proeven moet verlagen.
  • Ontwerp en uitvoering van het isolatiesysteem. Hierbij worden eenvoudige diagrammen opgesteld die het aantal complexe numerieke simulaties moet verlagen.
  • Behandeling van bouwdetails, door het beschikbaar stellen van een hele reeks gevalideerde details.

Door richtlijnen op te stellen die breed toepasbaar, duidelijk zijn en eenvoudigere methodes bevatten, zal de onzekerheid rond binnenisolatie dalen. Hierdoor zal de techniek veel frequenter toegepast worden, met een energetischer gebouwenpark tot gevolg.

IN2EuroBuild.

Met de steun van

cornet Service public de Wallonie

In samenwerking met

Fraunhofer TIHD Trägerverein Technische Universität Dresden