Naar hoofdinhoud
Geothermische screeningstool Uitbreiding geothermische screeningstool

Geothermische screeningstool Uitbreiding geothermische screeningstool

Dit intern WTCB-project werkt aan een uitbreiding van de bestaande geothermische screeningstool, onder andere de vertaling naar het Frans en toevoeging van informatie voor Wallonië.

Door enkele beperkte aanpassingen voor het Waalse Gewest geloven we dat de screeningstool ook in Wallonië de toepassing van ondiepe geothermie kan ondersteunen en aanmoedigen.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Gust Van Lysebetten

Stuur ons een e-mail

De geothermische screeningstool werd oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het Smart Geotherm project. Het doel van de tool is de gebruiker een snelle, maar betrouwbare screening te laten uitvoeren van de haalbaarheid van ondiepe geothermie voor zijn project. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen gesloten (gesloten warmtewisselaars geïnstalleerd in boringen) en open (m.b.v. grondwateronttrekkings- en injectiebronnen) geothermische systemen. Momenteel wordt de tool regelmatig aangewend voor geothermische toepassingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de vertaling naar het Frans en integratie van de beschikbare info voor het Waalse Gewest geloven we dat de screeningstool ook in Wallonië de toepassing van ondiepe geothermie kan ondersteunen en aanmoedigen. De screening gebeurt aan de hand van de beschikbare ondergrondgegevens, het wetgevend kader en inputgegevens omtrent de energievraag van het gebouw. Op basis van deze gegevens wordt een eerste, ruw voorontwerp van de geothermische installatie gemaakt. Naast de vertaling van de bestaande tool naar het Frans, voorziet het project ook in een uitbreiding van de toepasbaarheid van de tool naar Wallonië. Tenslotte wordt er ook een API-functionaliteit toegevoegd zodat bepaalde functies van de tool geautomatiseerd kunnen worden opgevraagd en gebruikt (bijv. vanuit andere online tools, vanuit Excel, Python of Matlab).

Doelstellingen

De doelstellingen van dit project zijn de volgende:

  • Vertaling van de bestaande geothermische screeningstool naar het Frans. Deze tool werd oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het Smart Geotherm project (smartgeotherm.be).
  • Integratie van de beschikbare gegevens omtrent de ondergrond en de wetgeving voor Wallonië in de geothermische screeningstool.
  • Ontwikkeling van een API zodat bepaalde functies van de tool geautomatiseerd kunnen aangewend worden door externe applicaties (bijv. vanuit andere online tools, Excel, Python, Matlab).