Naar hoofdinhoud
FCRBE Het hergebruik van gerecupereerde bouwelementen bevorderen in Noordwest-Europa

Tegenwoordig wordt in Noordwest-Europa slechts 1% van de bouwelementen hergebruikt na hun eerste toepassing. Hoewel een groot aantal elementen technisch herbruikbaar zijn, worden ze uiteindelijk gerecycled door ze te fijn te malen, te smelten of worden ze afgedankt.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Morgane Deweerdt, +32 (0)2 502 66 90

Stuur ons een e-mail

Het resultaat is een hoge milieu-impact en een nettoverlies aan economische waarde. De recirculatie van herbruikbare goederen stagneert en kan zelfs afnemen door een gebrek aan structurele inspanningen. Om deze uitdagingen op een passende wijze aan te pakken, wordt in het kader van het project een internationaal partnerschap opgezet waarbij gespecialiseerde organisaties, beroepsverenigingen, onderzoekscentra, een architectuurschool en overheidsdiensten betrokken zijn. Het doel van het project is om het aantal teruggewonnen bouwelementen dat op zijn actiegebied in omloop is, tegen 2032 met + 50% te verhogen. Het project is gericht op de noordelijke helft van Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk en omvat in mindere mate ook Nederland, Ierland, de rest van Frankrijk en Luxemburg.

Resultaten en publicaties

Het project genereert een groot aantal resultaten en deliverables, waaronder :

 • 1 onlinebedrijvengids met meer dan 1.500 bedrijven die gespecialiseerd zijn in hergebruik,
 • 1 inventarisatiemethode voor het identificeren en inventariseren van elementen die voor hergebruik in aanmerking komen, zodat ze vóór de sloop worden teruggewonnen,
 • Verschillende innovatieve methoden voor het specificeren van gerecupereerde producten om deze materialen te herintegreren in nieuwe constructies.
 • 36 proefprojecten die de inventaris- en specificatiemethoden testen. Deze operaties zullen leiden tot het hergebruik van 360 ton componenten,
 • Een studie gewijd aan het verband tussen hergebruik en digitale technologieën en hoe deze laatste kunnen helpen bij het hergebruik van bouwelementen,
 • Een labelsysteem: « Truly Reclaimed »,
 • Een online gids met een selectie van de meest voorkomende herbruikbare producten,
 • Een reeks brochures over "Beknopte inleiding tot ..." over thema's die verband houden met het hergebruik en die gericht zijn op verschillende doelgroepen,
 • Publicaties, openbare evenementen, symposium, tentoonstelling, vormingen en workshops. Deze inspanningen om te communiceren met belanghebbenden in de bouwsector (inclusief de overheid) zullen een vlotte integratie van deze elementen in de praktijk en het beleid van de sector vergemakkelijken.

De voorlopige versies van de gidsen voor de inventarisatie en integratie van herbruikbare producten zijn sinds maart 2020 online beschikbaar op de Interreg-website van het project. Ze zullen worden getest en voltooid tijdens proefprojecten die van begin 2020 tot augustus 2021 plaatsvinden.  Er zal dan ook een bijgewerkte versie van deze gidsen worden geproduceerd.

FCRBE.

Resultaten en publicaties

Het project genereert een groot aantal resultaten en deliverables, waaronder :

 • 1 onlinebedrijvengids met meer dan 1.500 bedrijven die gespecialiseerd zijn in hergebruik,
 • 1 inventarisatiemethode voor het identificeren en inventariseren van elementen die voor hergebruik in aanmerking komen, zodat ze vóór de sloop worden teruggewonnen,
 • Verschillende innovatieve methoden voor het specificeren van gerecupereerde producten om deze materialen te herintegreren in nieuwe constructies.
 • 36 proefprojecten die de inventaris- en specificatiemethoden testen. Deze operaties zullen leiden tot het hergebruik van 360 ton componenten,
 • Een studie gewijd aan het verband tussen hergebruik en digitale technologieën en hoe deze laatste kunnen helpen bij het hergebruik van bouwelementen,
 • Een labelsysteem: « Truly Reclaimed »,
 • Een online gids met een selectie van de meest voorkomende herbruikbare producten,
 • Een reeks brochures over "Beknopte inleiding tot ..." over thema's die verband houden met het hergebruik en die gericht zijn op verschillende doelgroepen,
 • Publicaties, openbare evenementen, symposium, tentoonstelling, vormingen en workshops. Deze inspanningen om te communiceren met belanghebbenden in de bouwsector (inclusief de overheid) zullen een vlotte integratie van deze elementen in de praktijk en het beleid van de sector vergemakkelijken.

De voorlopige versies van de gidsen voor de inventarisatie en integratie van herbruikbare producten zijn sinds maart 2020 online beschikbaar op de Interreg-website van het project. Ze zullen worden getest en voltooid tijdens proefprojecten die van begin 2020 tot augustus 2021 plaatsvinden.  Er zal dan ook een bijgewerkte versie van deze gidsen worden geproduceerd.

Met de steun van

European Union - European Regional Development Fund

In samenwerking met

Bellastock leefmilieu brussel CSTB Cb Multimedialogo Nl Rotor Salvo University of Brighton