Naar hoofdinhoud
ErfgoedEnergieLoket Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed

Het energiezuinig maken van erfgoedgebouwen is bijzonder weinig ingeburgerd in België (o.a. omwille van uitzonderingen in de energieregelgeving). Nochtans biedt dit bijzondere opportuniteiten zoals de reductie van broeikasgassen, het verlagen van de energiefactuur, het verhogen van gebruikerscomfort …

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Yves Vanhellemont, Michael de Bouw, +32 (0)2 716 42 11

Stuur ons een e-mail

Doelstellingen

Het project “Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed” (ook wel “ErfgoedEnergieLoket“) wil restauratie-architecten opleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van dergelijke energie-optimalisaties op erfgoedgebouwen.

In het kader van het project wordt een opleidingstraject uitgewerkt, voor restauratie-architecten die hun kennis omtrent energie-ingrepen wensen te verhogen. De basisfilosofie vertrekt van een holistische benadering waarbij erfgoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten elkaar onderling beïnvloeden.

Een erfgoedenergieloket, waar restauratie-architecten terecht kunnen voor technische begeleiding, en een monitoringscampagne, die de efficiëntie en potentiële neveneffecten opvolgt van diverse energetische ingrepen bij erfgoedgebouwen, dragen bij tot de nodige kennisopbouw.

Resultaten en publicaties

De opzet en eerste resultaten van dit project werden voorgesteld op het internationale congres Energy Efficiency in Historic Buildings en het bijhorende artikel is online beschikbaar. Dit had tot gevolg dat het WTCB instaat voor de organisatie van dit congres in 2016 in Brussel.
De proceedings hiervan kunnen vrij gedownload worden via deze link.

Sinds midden 2014 staat het vragenportaal online zodat de restauratie-architecten op een eenvoudige en centrale manier met het WTCB in contact kunnen treden voor hun techn(olog)ische vragen omtrent het energiezuinig en comfortable maken van erfgoedgebouwen.

De monitoring, evalutatie en opvolging van verschillende erfgoedgebouwen is in de winter van 2017 opgestart en zal doorlopen tot het einde van het project. Binnenkort zal er in de databank van de projectwebsite meer informatie hierover te vinden zijn.

In maart 2018 is de 5-daagse opleiding voor de restauratie-architecten gestart. Deze wordt eenmalig door het WTCB gegeven. De gesprekken met verschillende partners voor de toekomstige organisatie van deze opleiding zijn lopende. Na afloop van het vormingstraject (eind april 2018) zullen de verschillende modules in pdf-vorm en met bijkomende uitleg via de databank van de projectwebsite online ter beschikking gesteld worden.

Met de steun van

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie Agentschap Onroerend Erfgoed