Naar hoofdinhoud
EcoCities : Groenwanden en -daken als bron voor ecosysteemdiensten in onze toekomstige steden

Groendaken en -wanden worden beschouwd als belangrijke bron voor ecosysteemdiensten en dragen bij tot een gezondere leefomgeving met een gevarieerde biodiversiteit.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Edwige Noirfalisse, Filip Dobbels, Yves Martin

Stuur ons een e-mail

Dit werd echter nooit op een vergelijkende en geïntegreerde manier onderzocht voor verschillende soorten groendaken en -wanden, hetgeen een optimale implementatie van deze systemen in de weg staat. In het kader van het project EcoCities zullen we juist daarom een dergelijke geïntegreerde en vergelijkende studie uitvoeren.

EcoCities zal benaderingen ontwikkelen en evalueren voor het gebruik van groendaken en -wanden om (i) stedelijke vervuiling te verminderen, (ii) de cycli van elementen te optimaliseren, (iii) extreme klimatologische of watergerelateerde omstandigheden af te zwakken, (iv) stedelijk natuurbehoud en bestuiving te verbeteren en (v) zowel de mentale als fysieke gezondheid van de inwoners te verbeteren. Het zal een solide basis met doorslaggevende gegevens bieden voor de planning en implementatie van stedelijke vergroening, waarbij gekeken wordt naar het innovatiepotentieel om de milieugerelateerde, sociale en economische ecosysteemdiensten (ED) beter met elkaar te verbinden.

De studie omvat voor de hierboven vermelde ED’s een grondige vergelijking tussen verschillende groendak- en groenwandsystemen (volgens de plantensoorten en de samenstelling van het substraat), zowel bestaande als experimentele systemen. Dit zal leiden tot een inschatting van de relatieve waarde van elk systeem in het kader van de ED’s dat het biedt. De economische voordelen en de kosten van elk systeem zullen berekend worden, eveneens rekening houdend met de ruimtelijke schaal waarop deze systemen worden toegepast.            

In de tweede helft van de projectduur zullen de (voorlopige) resultaten reeds toegepast worden in een bepaald aantal testsituaties in minstens vier Vlaamse steden. Ten slotte zal men een catalogus en een scenario-evaluatietool met webviewer beschikbaar maken voor het publiek, zodat de  betrokken partijen (plaatselijke overheden, ondernemingen, particulieren) ze kunnen gebruiken om intentioneel het benodigde type systeem te kiezen voor de beoogde ecosysteemdienst(en) in een bepaald domein. Dezelfde tools zullen de beleidsmakers helpen bij het nemen van besluiten voor een duurzame en gezonde ontwikkeling van de stadsgebieden.

Doelstellingen

  • Grondige evaluatie van de mate waarin de verschillende soorten groendaken en -wanden (variërende substraten en plantensoorten) bijdragen aan de meest relevante stedelijke ecosysteemdiensten inzake biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging, cycli van de elementen, klimatologische en watergerelateerde extreme omstandigheden en fysieke en mentale gezondheid van de inwoners
  • Geïntegreerde evaluatie en scenario-analyses van de geleverde ecosysteemdiensten
  • Implementatie van groendaken en -wanden, gericht op het leefmilieu, op sociaal en economisch vlak

Met de steun van

FWO

In samenwerking met

PXL UHasselt Universiteit Antwerpen