Naar hoofdinhoud
Doeltreffendheid van antikalkmiddelen - EVACODE

Doeltreffendheid van antikalkmiddelen - EVACODE

Een antikalksysteem moet worden gekozen op basis van een objectieve beoordeling van de doeltreffendheid ervan bij het verminderen van kalkaanslag in de sanitaire installatie.

Bron : 'Shutterstock'

Het beheer van hard water in sanitaire installaties is een groot probleem voor wernemers uit de sector, maar ook voor eigenaars en beheerders van gebouwen, die steeds op zoek zijn naar duurzame en doeltreffende oplossingen om hun installaties en hun prestaties op peil te houden. De markt voor antikalkvoorzieningen groeit dan ook al enkele jaren gestaag en er verschijnen regelmatig nieuwe technologieën. 

Het doel van deze nieuwe technologieën is de vorming van kalkaanslag te voorkomen zonder het calcium uit het water te verwijderen. Daarom kan hun doeltreffendheid niet worden geëvalueerd door een eenvoudige meting van de resterende hardheid van het water, zoals het geval is bij klassieke ontharders met ionenwisselaarhars. In deze context en bij ontstentenis van een normatief kader voor deze technologieën worden efficiënte en inefficiënte toestellen naast elkaar op de markt aangetroffen zonder dat het mogelijk is ze te onderscheiden op basis van hun performanties. 

De doelstelling van het EVACODE-project is een betrouwbare en universele methodologie te ontwikkelen voor de evaluatie van de performanties van alle antikalkvoorzieningen, ongeacht de gebruikte technologie. De methodologie is erop gericht zowel het vermogen om de kalkaanslag binnen de installatie te verminderen als die daarbuiten, bijvoorbeeld op douchewanden of in een waterkoker, te beoordelen. Daartoe wordt in de WTCB-laboratoria een proefstation bedacht, ontworpen en gebouwd. Het wordt gevalideerd door vergelijking met in situ uitgevoerde tests op ware grootte.  

In fine biedt de publicatie door CEN TC 164 (Watervoorziening) van een nieuwe Europese norm waarin de door de WTCB ontwikkelde methodologie wordt voorgesteld, enerzijds aan de installateurs de mogelijkheid om op basis van relevante en objectieve criteria een antikalkvoorziening te kiezen of te adviseren en anderzijds aan de fabrikanten om de toegevoegde waarde van hun technologie wetenschappelijk aan te tonen.

Met de steun van

FOD Economie NBN

Heb je vragen over dit onderzoeksproject ?