Naar hoofdinhoud
DDC - DigitalDeConstruction DDC - DigitalDeConstruction - Geavanceerde digitale oplossingen die hoogwaardig hergebruik en recycling van bouwmaterialen bevorderen

Bouw- en sloopafval is goed voor ongeveer een derde van al het afval dat in de EU wordt geproduceerd.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Jeroen Vrijders, +32 (0)2 502 66 90

Stuur ons een e-mail

Bijna 50% hiervan wordt momenteel gerecycled in de meeste EU-landen, maar een groot deel ervan gaat naar stortplaatsen en andere laagwaardige toepassingen. In de landen van Noordwest-Europa blijft het percentage hergebruik en hoogwaardige recycling van afval (upcycling) onder de 3%. Door het gebruik van digitale technologieën in de sloopsector kunnen de mogelijkheden van hergebruik en recycling beter worden benut en gerealiseerd.

Om deze uitdagingen op de juiste manier het hoofd te bieden, zet het project een internationaal partnerschap op met gespecialiseerde organisaties, bedrijven met digitale technologieën ten dienste van deconstructie, onderzoeksinstituten en ontwerpbureaus.

In deze context zal het Interreg DigitalDeConstruction (DDC) -project innovatieve digitale tools, modules en een geïntegreerd platform ontwikkelen en verspreiden om het deconstructieproces te controleren. Het project richt zich op Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk en effent de weg voor het VK en Duitsland.

 

Doelstellingen

Het doel is om geavanceerde digitale oplossingen te creëren en in te zetten die hoogwaardig hergebruik en recycling van bouwmaterialen bevorderen.

Het project richt zich op twee hoofddoelstellingen:

  • Een innovatief digitaal beslissingsondersteunend systeem ontwikkelen dat een strategie van deconstructie en afvalbeheer op een duurzame en economische manier mogelijk maakt;
  • Een transnationaal netwerk van regionale innovatiehubs ontwikkelen om de overdracht van kennis in de landen van Noordwest-Europa mogelijk te maken en om de inzet en grootschalige verspreiding van de innovatieve aanpak van de DDC te vergemakkelijken en zo de weg vrij te maken voor een hoger niveau van digitalisering en meer circulariteit in de sloopsector.

Door middel van pilootprojecten en regionale innovatiehubs zal een transnationaal samenwerkingsproces worden opgezet om de aanpassing aan verschillende markt- en industriële behoeften, normen en voorschriften van de bouwsector in heel Noordwest-Europa, mogelijk te maken, met als doel een bredere toepassing te verzekeren van digitale tools in deconstructieprocessen.

DDC - DigitalDeConstruction.

Resultaten en publicaties

Het project zal een groot aantal resultaten en deliverables opleveren, waaronder:

  • 1 geïntegreerd DigitalDeConstruction-systeem inclusief een set digitale tools (3D-scan, BIM, database, Blockchain-technologie) die hergebruik en recycling van hoge kwaliteit mogelijk maken van maximaal 25% van de bouwmaterialen van gesloopte gebouwen. Het wordt beschikbaar gesteld aan bedrijven in de IT-, engineering-, bouw- en vastgoedsector in de vorm van vrije toegang-software TRL7 voor de ontwikkeling en integratie van producten en diensten die klaar zijn om op de markt te worden gebracht.
  • 1 netwerk van regionale innovatiehubs, die de optimalisatie, validatie en implementatie van DigitalDeConstruction-oplossingen in Noordwest-Europa ondersteunen.
  • 5 pilootprojecten, om in verschillende contexten en soorten gebouwen te testen en te demonstreren hoe de toepassing van digitale tools het potentieel voor hergebruik en de recuperatie van bouwmaterialen kan maximaliseren
  • 1 interactieve DigitalDeConstruction-browser die het gebruik en de verdere aanpassing van DDC-tools ondersteunt.

Met de steun van

Interreg North-West Europe

In samenwerking met

AREP Block Materials Brightlands Smart Services Campus Cypres International GreenFlex Kempens Landschap Laboratory for Green Transformable Buildings Luxembourg Institute of Science and Technology NOBATEK/INEF4 Provincie Limburg (Holland) - Province du Limbourg (Hollande) Schroeder et Associés s.a Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) Vilogia