Naar hoofdinhoud
BUILD4WAL Digitaal bouwdemonstratiecentrum (Bouw 4.0)

De digitalisering is een essentiële economische hefboom om de huidige industriële revolutie te versnellen en te versterken en in de praktijk wil men meer gebruik maken van digitale tools.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Timothée Lonfils

Stuur ons een e-mail

Op basis van deze vaststelling heeft het WTCB via het Digitale Agentschap (Agence de numérique, AdN) het project BUILD4WAL in het leven geroepen om de bouwsector te begeleiden bij de digitale transformatie ervan. Dit project is mee gefinancierd door het Waals Gewest. Het project, gevormd door het WTCB, CENAERO en CETIC, bundelt de aanvullende expertises van deze technologische partners. Zij krijgen steun van de Waalse Confederatie Bouw (Confédération Construction Wallonne, CCW) voor de relaties met de mensen op het terrein, in het bijzonder voor het opleidingsonderdeel. Het BUILD4WAL-project bestaat uit 'Bouw 4.0' demonstratiehubs om een maximale toetreding van de ondernemers te kunnen verzekeren. Via deze hubs zal men de bouwondernemingen kunnen sensibiliseren door te focussen op het potentieel van de digitale technologieën om hun productiviteit, rentabiliteit en de kwaliteit van hun producten te verbeteren, en deze technologieën kunnen koppelen aan de opleidingsbehoeften. In dit opzicht zal de CCW zijn knowhow en expertise inbrengen in het project. Het project dient ook als springplank naar de (nationale en internationale) markt dankzij de belangrijke rol die het speelt bij de incubatie van O&O-projecten via coworking workshops in het bijzonder. Deze demonstratietool zal uitgerold worden als een hub voor de digitale bouw. Op termijn zal men, enerzijds, de meest recente digitale technologieën kunnen illustreren die een gunstige invloed kunnen hebben op de verschillende fases van een bouwproject (3D-printen, gerobotiseerde productieketens, cobots, 3D-reconstructie, drones, digitaal BIM-model, virtueel ontwerp, communicerende objecten, industriële visie, enz.) en, anderzijds, deze technologieën koppelen via uitgewerkte, op het terrein afgestemde scenario's op maat.

Met dit document wil men de Waalse regering voorstellen om de impulsen te financieren die nodig zijn voor de implementatie van een fysieke demonstratie- en testruimte in de bouwsector.

De digitalisering is een essentiële en noodzakelijke economische hefboom om de industriële transformatie die Wallonië vandaag kent nog te versnellen en te versterken. Daarom heeft de Waalse regering de door de Digitale Raad voorgestelde 'Waalse Digitale Strategie' aangenomen. Ondanks het grote potentieel ervan (omzetcijfer van ongeveer 15 miljard euro/jaar en 70.000 jobs), heeft de Waalse Bouwsector een lage digitale maturiteit.

Om deze situatie aan te pakken en in antwoord op de economische eisen stelt de Bouwsector voor om een demonstratie- en testinfrastructuur voor Bouw 4.0 op te richten. Men zal er de meest recente innovaties integreren met de domeinen gelinkt aan de 4de industriële revolutie (Internet of Things, robotisering,...). Hiervoor zal men een 'Bouw 4.0' demonstratiecentrum oprichten uitgebaat door drie belangrijke technologische spelers, nl. WTCB, CENAERO en CETIC die zich voor de eerste keer op structurele wijze verenigen rond de CCW, en met de punctuele samenwerking van Sirris, om dit project te dragen. Via dit Centrum wil men de bouwondernemingen sensibiliseren door te focussen op het potentieel van de digitale technologieën om hun productiviteit, rentabiliteit en de kwaliteit van hun producten te verbeteren, en deze technologieën koppelen aan de opleidingsbehoeften. Het zal ook dienen als springplank naar de (nationale en internationale) markt met een belangrijke rol bij de incubatie van O&O-projecten via coworking workshops in het bijzonder.

Deze demonstratietool zal uitgerold worden als een hub voor de digitale bouw. Men zal, enerzijds, de meest recente digitale technologieën kunnen illustreren die een gunstige invloed kunnen hebben op de verschillende fases van een bouwproject (3D-printen, gerobotiseerde productieketens, cobots, 3D-reconstructie, drones, digitaal BIM-model, virtueel ontwerp, communicerende objecten, aangevulde realiteit, industriële visie, enz.) en, anderzijds, deze technologieën koppelen via uitgewerkte, op het terrein afgestemde scenario's op maat.

De hub zal gewijd zijn aan drie grote thema's. Het eerste is de bouwplaatsfase en het tweede en derde handelen over het gebouw in concept- en gebruiksfase. Hiertoe zal men twee specifieke infrastructuren bouwen in Limelette en Gosselies die mee geleid zullen worden door de bovengenoemde technologische spelers. De uitvoering van dit demonstratieproject berust op een investering van het type 'publiek-private samenwerking' tussen de erkende onderzoekscentra en Wallonië, met een sterke betrokkenheid van de avant-gardistische private spelers van de Bouw en van de ICT-wereld (fabrikanten, ontwikkelaars, ondernemers, operatoren, gespecialiseerde digitale spelers) die op deze manier een springplank naar de markt aangeboden krijgen als 'Waalse Digitale Kampioenen van de Bouw".

De opgezette infrastructuur zal voor deze thema's de ondernemingen in staat stellen om het maturiteitsniveau van de opkomende technologieën te bepalen en de potentiële (technische en economische) integratie ervan in hun interne processen te evalueren aan de hand van door het faciliteringsteam ontwikkelde indicatoren.

De demonstrator zal een belangrijke rol spelen bij de opleiding met, enerzijds, de precieze identificatie van de behoeften in functie van de gerealiseerde ervaringen, en, anderzijds, de ter beschikking stelling van de infrastructuren voor de demonstratie van ‘ad hoc’ opleidingen. Deze aanpak zal ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met de Waalse operatoren van de sectorale opleiding.

Ten slotte zal de demonstrator dienst doen als ‘brug’ voor O&O-acties. De ondernemingen zullen hun krachten kunnen bundelen om industriële onderzoeks- of experimentele ontwikkelingsacties rond de gedemonstreerde technologieën op te zetten. De toegang tot een geavanceerde infrastructuur zal de opkomst van innovatieprojecten bevorderen.

Doelstellingen

Het voorgestelde project wil de productiviteit van de Waalse ondernemingen doen groeien door hen te begeleiden bij de opkomende digitale transitie in de bouw. Voor bepaalde ondernemingen is het een kwestie van inzetten, voor andere is het een kwestie van overleven. Hiervoor zal men een 'Bouw 4.0' demonstratiecentrum oprichten dat geëxploiteerd wordt door drie belangrijke technologische spelers, nl. het WTCB, CENAERO en CETIC. Deze partners verenigen zich voor de eerste keer rond eenzelfde aanpak.

Via dit Centrum wil men de bouwondernemingen sensibiliseren door te focussen op het potentieel van de digitale technologieën om hun productiviteit, rentabiliteit en de kwaliteit van hun producten te verbeteren en deze technologieën koppelen aan de opleidingsbehoeften.

Deze demonstratietool zal uitgerold worden als een ware hub voor de digitale bouw door, enerzijds, de meest recente digitale technologieën te illustreren (drones, exoskeletten, robotica, BIM, scannen, geolocatie, Internet of Things, AI,...) die een gunstige invloed kunnen hebben op alle fasen van en de verschillende spelers in de bouw en, anderzijds, deze technologieën te koppelen via specifiek uitgewerkte scenario's.

De hub zal gewijd zijn aan drie grote thema's. Het eerste is de bouwplaatsfase en het tweede en derde handelen over het gebouw in concept- en gebruiksfase. Hiertoe zal men twee specifieke infrastructuren bouwen die mee geleid zullen worden door de bovengenoemde technologische spelers: de ene in Limelette en de andere in Charleroi.

De digitale transformatie van de bouwondernemingen is niet alleen onvermijdelijk en noodzakelijk maar het is ook een ongelofelijke kans om onze sector vol enthousiasme te transformeren zodat we een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Resultaten en publicaties

www.digitalconstruction.be

Webinars over technische thema's

Innovation Papers

Set van door de TC en WTCB gevalideerde demonstratiescenario's.

Aangekochte apparatuur

Mobiele hubs beschikbaar voor demonstraties op de bouwplaats

Met de steun van

DGO 6

In samenwerking met

Confédération Construction Wallonne Cenaero