Naar hoofdinhoud
BIMEXPO Ontwikkeling van een prototype (POC) van het intelligente platform UX (User eXperience) dat BIM, VR (virtual reality) en datahub-technologieën combineert voor de virtuele showroom van de Thomas & Piron Holding.

Bouwondernemingen moeten vandaag talrijke uitdagingen aangaan.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Maria Huerdo Fernandez

Stuur ons een e-mail

Zoals duidelijk uiteengezet in het Mc Kinsey-rapport van februari 2017 – Reinventing Construction: a route to higher productivity – bestaat de uitdaging voor de bouwsector erin de productiviteit te verhogen (gemiddeld 30% lager dan in de andere sectoren) via een doorgedreven digitalisering/industrialisering en een optimalisatie van zijn processen. Op die manier kunnen de bouwkosten gedrukt worden en kan de internationale concurrentiepositie worden gehandhaafd. Deze concurrentie vormt inderdaad een grote bedreiging voor de traditionele ‘sleutel-op-de-deur’ bedrijven, vooral als die concurrentie van multinationals komt die de woongewoonten heruitvinden of van hoogtechnologische bedrijven die het bouwproces revolutionair veranderen en de modellen van de relaties met klanten herzien. Om die reden hangen de overlevingskansen van bouwondernemingen af van het succes van hun digitale transformatie. Het is ook met dit doel voor ogen dat TP Holding de afgelopen 2 jaar een BIM-implementatieplan heeft opgesteld, waarbij het gezamenlijke investeringen aanwendt ten voordele van zijn entiteiten. De oprichting van een BIM-stuurgroep maakte het mogelijk om bepaalde zaken vast te stellen, o.m. dat de verschillende entiteiten van Thomas & Piron stuk voor stuk beantwoorden aan een specifiek type markt (eengezinswoningen, meergezinswoningen, kantoorgebouwen, renovatie,...) en op 'autonome' wijze met hun eigen werkorganisaties functioneren. Deze verschillende BIM-benaderingen leiden tot verschillende uitwisselingsprocessen voor informatie afkomstig van de BIM-modellen. In het licht van deze vaststellingen is het in het belang van Thomas & Piron om een digitale strategie op te zetten voor de centralisatie van gemeenschappelijke informatie en de processen voor de verwerking ervan. Doel is de productiviteit te verhogen, te beginnen met de showroom, die gemeenschappelijk is voor alle entiteiten van de groep.

De showroom is de ontmoetingsplaats waar alle klanten van de verschillende groepsentiteiten hun materiaalkeuzes maken. Wanneer deze materiaalkeuzes achteraf tijdens het bouwproces worden aangepast, leidt dit vaak tot extra kosten en vertraagt dit het implementatieproces, wat een impact heeft op de productiviteit van het bedrijf. Het doel van deze aanpassingen is om de klant beter in staat te stellen zijn materiaalkeuzes (textuur, kleur, etc.) en inrichtingskeuzes (afmetingen, plaats in de ruimte, verhouding, etc.) in zijn toekomstige omgeving te projecteren/visualiseren.

Thomas & Piron is zich bewust van de belangen die de digitalisering en automatisering met zich meebrengen. Het wil daarom met de steun van het WTCB en het Franse CETIC een ambitieus project opzetten dat het mogelijk maakt om een coherente digitale aanpak voor de showroom over alle groepsentiteiten uit te rollen, en zo in te spelen op twee grote uitdagingen voor het bedrijf: de toekomstige 'verwachtingen' van de klant en de productiviteit van het bedrijf.

Doelstellingen

In deze context wil TP Holding een nieuwe 'dimensie' aan de showroom geven door een platform te ontwikkelen dat:

  • Enerzijds de klant een nieuwe dienst wil aanbieden door zijn keuzes (materialen en apparatuur) direct te visualiseren in een virtuele omgeving die het evenbeeld zal zijn van zijn toekomstige woning. Via dit platform maakt de klant kennis met een nieuwe ‘ervaring’ (User eXperience). Waarschijnlijk zal dit ook jongere klanten aantrekken die vertrouwd zijn met nieuwe technologieën. De 3D-visualisatie en de immersie van de klant in zijn toekomstige woonomgeving zal mogelijk zijn in een specifieke module (VR) dankzij een combinatie van de technologieën virtual reality (VR) en BIM. Dankzij deze technologieën zal de klant een beter beeld krijgen van zijn keuzes, waardoor de kans op latere aanpassingen ongetwijfeld afneemt.
  • Anderzijds de interne processen van de materiaalkeuzes voor de verschillende TP-entiteiten wil optimaliseren door het platform van de showroom te verbinden met de bedrijfsgegevens (ERP en BIM) via een datahub. Deze verbinding zorgt voor continuïteit in de informatie-uitwisseling gedurende het hele bouwproces, zowel voor entiteiten die in ‘productiemodus’ werken (bv. TP Home) als voor entiteiten die in ‘projectmodus’ werken (bv. TP Bâtiment). Bedrijfsprocessen optimaliseren door centralisatie van informatie zal leiden tot efficiëntieverhoging (minder tijdverlies bij het opnieuw invoeren van informatie) en kwaliteitsverbetering (betrouwbaarheid en update van informatie).

Resultaten en publicaties

Project dat officieel in maart 2020 van start ging

Met de steun van

DGO 6

In samenwerking met

cetic Thomas & Piron