Naar hoofdinhoud
BBSM Het Brussels gebouwenpark: bron van nieuwe materialen

BBSM Het Brussels gebouwenpark: bron van nieuwe materialen

Het Brusselse gebouwenpark wordt beschouwd als een bron van (bouw)materialen voor de toekomst.

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Bel dan ons.

Contacteer ons

Jeroen Vrijders

Stuur ons een e-mail

Om deze ‘stadsmijn’ aan grondstoffen duurzaam te ontginnen, wordt binnen het project bijkomende kennis opgebouwd, aangaande de aanwezige types en hoeveelheden materialen die kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd, de bestaande en nieuw uit te werken verwerkingsmogelijkheden voor bouw- en sloopafval, evenals het ontwerp en de realisatie van nieuwe gebouwen en bouwproducten die gerecycleerde of hergebruikte materialen bevatten. Dit alles moet leiden tot een beslissingsondersteunende tool die voor elke werf toelaat te identificeren wat de beste recycling-opties zijn.

Doelstellingen

Het doel van het project is om de huidige recycling-kanalen in en rond Brussel te versterken en vooral nieuw potentieel aan te boren voor toekomstige ‘afval’-stromen die in de komende 20-30 jaar uit gebouwen die dan gesloopt en gerenoveerd worden, zullen ontstaan. Hiertoe is zowel zicht nodig op de hoeveelheden en types materialen die zullen ontstaan en hun afvoerkanalen (= stand van zaken) en identificatie en ontwikkeling van nieuwe kanalen (= innovatie). Ook de volgende stap, namelijk het uitwerken van een technisch, praktisch en juridisch kader om deze nieuwe toepassingsmogelijkheden te borgen, wordt gezet.

Als laatste doelstelling wordt een tool beoogd die via kosten, milieu-impact en impact op de maatschappij de beste valorisatiescenario’s kan identificeren.

Resultaten en publicaties

Het project is begin 2016 gestart met een ‘bottom-up’ aanpak om een goed zicht te krijgen op de afvaltypes en hoeveelheden die zullen vrijkomen uit de Brusselse gebouwen. Dit gebeurt via de analyse van case study’s en extrapolatie. Ook het bestaande netwerk van afvalverwerkers en aanbieders van hergebruikte materialen wordt in kaart gebracht.

Met de steun van

FEDER EFRO

In samenwerking met

Rotor Architecture et climat VUB