Naar hoofdinhoud

Hygrothermie

De belangrijkste taak van het Labo Hygrothermie is de bouwsector te ondersteunen bij het verbeteren van de hygrothermische prestaties van materialen, de gebouwschil en gebouwen, en dit door objectieve, toegankelijke en praktisch toepasbare expertise te leveren.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Hygrothermie (Antoine Tilmans) +32 (0)2 655 77 11

Contacteer ons via mail

Over dit laboratorium

Met expertise in numerieke simulaties, (geaccrediteerd en niet-geaccrediteerde) laboratoriumtesten  en monitoring ter plaatse, richten wij onze activiteiten op de analyse van warmte- en vochttransport in gebouwen. Wij bieden ook ondersteuning aan bedrijven voor productontwikkelingsactiviteiten rond het thema hygrothermie, en met name geaccrediteerde metingen voor de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van isolatiematerialen. 

 

Toestellen voor het meten van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van isolatiematerialen.

Expertise

Laboratoriumproeven op materialen

Het Labo Hygrothermie is door BELAC geaccrediteerd voor het uitvoeren van metingen van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van isolatiematerialen, overeenkomstig EN 12667 en EN 12664. In dit verband beschikken wij over warmtestroommeters (Heat Flow Meter) en een bewaakte verwarmingsplaat (Guarded Hot Plate), alsook over de nodige middelen om de proefstukken voor te bereiden en de materialen vóór de meting te conditioneren (versnijden, versnelde veroudering, drogen of bevochtigen, enz.).

Het laboratorium is ook geaccrediteerd voor de CE-markering van isolatiematerialen, geregistreerd voor het Europese Keymark-keurmerk en erkend als deskundig laboratorium op Europees niveau (lid van de SDG-5 Keymark Expert group).

 

Conditionering van de isolatie in de klimaatkast vóór de meting van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ.

Wij beschikken ook over andere testopstellingen waarmee verschillende materiaaltests kunnen worden uitgevoerd, zoals de bepaling van sorptiecurven volgens EN ISO 12571 of de versnelde bepaling van hygrothermische materiaaleigenschappen (sorptiecurve en dampdoorlaatbaarheid) via dynamische methoden.

In samenwerking met de andere laboratoria van het WTCB kunnen wij de meeste eigenschappen evalueren die nodig zijn om het hygrothermisch gedrag van een materiaal te karakteriseren (capillaire waterabsorptie, dampdoorlaatbaarheid, porositeit en poriënverdeling,...), en deze gegevens invoeren in de huidige hygrothermische simulatiesoftware (WUFI en Delphin).

Meting van sorptiecurven voor verschillende materialen, uitgevoerd in het kader van het onderzoeksproject Hygrimpact.

Hygrothermisch gedrag van bouwelementen met realistische afmetingen

Het laboratorium beschikt in de gebouwen van Greenbizz in Brussel over ultramoderne apparatuur (de HAMSTER proefpost) om de thermische (U-waarde) en hygrothermische prestaties van bouwelementen (muren, daken en zelfs bouwknopen) met realistische afmetingen (3m x 3m) te meten. Deze apparatuur maakt het mogelijk om het effect van regen, wind en zon op het gedrag van het gemeten bouwelementen mee te nemen.

HAMSTER proefpost: hot box-cold box waarin het hygrothermisch gedrag kan worden beoordeeld aan de hand van 3x3 m² bouwelementen.

 Proeven in reële omstandigheden

In de loop van de projecten heeft het laboratorium expertise opgebouwd in het monitoren van het binnen- en buitenklimaat van gebouwen, alsook van de temperatuur en de vochtigheidsgraad in bouwelementen (wanden, daken,…). Wij beschikken over de nodige uitrusting (software, sensoren en acquisitiesystemen) om het hygrothermisch gedrag van bouwelementen in reële klimaatomstandigheden te bestuderen.

Monitoring van massieve wanden met binnenisolatie in het kader van het onderzoeksproject Renofase.

Wij beschikken over de ervaring en de apparatuur om het externe klimaat te meten (temperatuur, zonneschijn, relatieve vochtigheid, enz.), maar ook om de hygrothermische omstandigheden in de materialen in situ op te volgen.

Installatie van een monitoringssysteem voor het vochtgehalte en de temperatuur in een muur van hennep kalk blokken in het kader van het onderzoeksproject Kalkhennep.

Numerieke studies

Het laboratorium beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van statische of dynamische numerieke simulaties van warmte- en vochttransporten in bouwelementen (WUFI+, WUFI pro, Delphin-software). Het doel van deze berekeningen is om, in aanvulling op laboratoriumproeven en in-situ proeven, bouwelementen te valideren  en de hygrothermische duurzaamheid te garanderen (afwezigheid van condensatie, aanvaardbare vochtcondities, beperking van de risico's op vorstschade, enz.), materialen te karakteriseren of de oorzaak of oplossing van bestaande pathologieën te identificeren.

Verspreiding van informatie

Het laboratorium verspreidt zijn kennis en de resultaten die het behaalt in de verschillende onderzoeksprojecten op een actieve manier via de gebruikelijke verspreidingskanalen van het WTCB (WTCB-contactmagazine, Technische Informatienota's, cursussen, webinars,...), maar ook door wetenschappelijke publicaties op nationaal en internationaal niveau.