Naar hoofdinhoud

Dimensies meten en positiebepaling

Vlakheid

Haaksheid

Loodrechte stand - verticaliteit

Rechtheid van randen

Kromming

Scheluwte

Peilafwijking - horizontaliteit

Excentriciteit

Rechtlijnigheid van voegen

Visuele beoordeling

Niveauverschillen