Naar hoofdinhoud

Stookplaats en rookkanalen

Stookplaatsen

De ontwerpcriteria van stookplaatsen zijn opgenomen in de norm NBN B 61-002 (2019) voor vermogens kleiner dan 70 kW en in de norm NBN B 61-001 (2019) voor vermogens groter dan of gelijk aan 70 kW.

Deze normen hebben verschillende versies gekend en zijn nu ingetrokken:

NBN B 61-001:1986 (10-1986)

Norm

Status: vervangen

NBN B 61-001/A1:1996 (08-1996)

Corrigendum

Status: vervangen

NBN B 61-001:2019 (09-2019)

Norm

Status: ingetrokken (04-2021)

NBN B 61-002:2006 (04-2006)

Norm

Status: vervangen

NBN B 61-002:2006/AC:2016 (01-2016)

Corrigendum

Status: vervangen

NBN B 61-002:2006/AC:2017 (03-2017)

Corrigendum

Status: vervangen

NBN B 61-002:2019 (09-2019)

Norm

Status: ingetrokken (04-2021)

  • NBN B 61-001 : Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW.
  • NBN B 61-002 : Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

Momenteel bestaan er de technische documenten NBN DTD B 61-001:2021 en NBN DTD B 61-002:2021 over hetzelfde onderwerp.

  • NBN/DTD B 61-001 : Stookafdelingen en schoorstenen.
  • NBN/DTD B 61-002 : Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsgassen.

De ontwerpcriteria bevatten, onder andere, het type lokaal waarin de warmtegeneratoren mogen worden geplaatst, de toegangsvoorwaarden, de afmetingen van de lokalen en de ventilatie.

Een rekentool voor het bepalen van de ventilatiebehoefte van stookplaatsen volgens de normen van 2019 is beschikbaar. Deze vergemakkelijkt ook de keuze van de luchtinlaatroosters en het drukverlies van de ventilatiekanalen.

Download onze rekentool 'Ventilatie van stookafdelingen'

Rookkanalen

Het ontwerp, de installatie en de inwerkingstelling van rookkanalen werden vastgelegd in de Europese normenreeks NBN EN 15287:

  • EN 15287-1 : 2007+A1 : Schoorstenen - Ontwerp, installatie en ingebruikneming van schoorstenen - Deel 1: Schoorstenen voor van de omgevingslucht afhankelijke verwarmingstoestellen.
  • EN 15287-2 : Schoorstenen - Ontwerp, installatie en ingebruikneming van schoorstenen - Deel 2: Schoorstenen voor gesloten verwarmingstoestellen.

De dimensionering van rookgaskanalen wordt beschreven in de Europese normenreeks NBN EN 13384:

  • EN 13384-1 : 2015+A1:2019 : Schoorstenen - Thermische en vloeistof dynamische berekeningsmethoden - Deel 1: Schoorstenen die één verbrandingstoestel bedienen.
  • EN 13384-2 : 2015+A1:2019 : Schoorstenen - Methoden voor thermische en vloeistofdynamische berekening - Deel 2: Schoorstenen die meer dan één verbrandingsapparaat bedienen.

De dimensionering volgens deze normen zorgt ervoor dat de schoorsteen geschikt is voor de aangesloten verbrandingstoestellen. In de praktijk is het een kwestie van het kiezen van een doorsnede en lengte van de schoorsteen die rookafvoer mogelijk maakt (voldoende trek) met inachtneming van de temperatuurlimietvoorwaarde (rookcondensatie of vorst, al naar gelang het geval). Berekeningen voor deze dimensionering zijn complex en software, grafieken of tabellen worden vaak door de schoorsteenfabrikant geleverd.

Meer informatie omtrent de brandveiligheidseisen van rookkanalen in technische kokers.

Meer informatie over de bestemming, ventilatie en toevoer van verbrandingslucht in stookruimten: