Naar hoofdinhoud

Energieprestatieregelgeving voor gebouwen (EPB)

De regionale overheden mogen autonoom beslissingen nemen inzake de energieprestaties van gebouwen. De regionale regelgeving behandelt de thermische isolatie, de ventilatie, de verwarming, de koeling en het binnenklimaat van gebouwen.

Vlaams Gewest

In het Vlaamse gewest moet iedereen die bouwt of verbouwt de energieprestatieregelgeving voor gebouwen naleven.

Er zijn specifieke eisen van toepassing op verwarmingsinstallaties.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer er werken uitgevoerd worden aan een gebouw waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten deze werken voldoen aan bepaalde technische eisen waarmee de energieprestaties en het binnenklimaat van een gebouw verbeterd kunnen worden.

Daarnaast bestaat er een specifieke regelgeving voor verwarmingsinstallaties en koelinstallaties.

Waals Gewest

De energieprestatieregelgeving voor gebouwen is van toepassing op alle gebouwen (behalve uitdrukkelijk in de regelgeving opgenomen uitzonderingen) voor alle bouw-, renovatie- en verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

De eisen (rendement, thermische isolatie, energiemetingen ...) zijn van toepassing op geplaatste, vervangen of gemoderniseerde systemen (verwarming en sanitair warm water, klimaatregeling, ventilatie).

Daarnaast bestaat er een specifieke regelgeving voor verwarmingsinstallaties en koelinstallaties.

EPB-productgegevens

De energieprestatieregelgeving maakt herhaaldelijk gebruik van de productgegevens van uitgevoerde elementen. De drie gewesten publiceren officiële EPB-productgegevens (thermische isolatie, ventilatieroosters, ventilatoren, ventilatiegroepen, zonneweringen).

Er zijn ook andere databanken beschikbaar zoals deze van het Verbond van de Glasindustrie over de Ug-, g- en TL-waarde van beglazingen of de BUgtb-databank over de λd-waarden van isolatiematerialen die beschikken over een technische goedkeuring.

Internationale normen

Er bestaan verschillende normen over dit onderwerp:

  • ISO 52000-1 (2017) EPB - General framework and
  • ISO 52003-1 (2017) EPB - General aspects and application to the overall energy performance
  • ISO 12655 (2013) EPB - Presentation of measured energy use of buildings
  • ISO 52016-1 (2017) EPB - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads
  • ISO 52017-1 (2017) EPB - Sensible and latent heat loads and internal temperatures
  • ISO 17772-1 (2017) EPB - Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings.

Energieprestatieregelgeving voor gebouwen.