Naar hoofdinhoud

Manueel bediende gevelelementen

Door een fabrikant in de handel gebrachte manueel bediend gevelelementen, ingeval deze gevelelementen binnen het toepassingsgebied vallen van een onder de Europese Bouwproductenverordening (BPV) geharmoniseerde norm, zijn onderhevig aan de regelgeving van de Europese BPV.

Bouwproductenverordening

De Bouwproductenverordening (of BPV genoemd) steunt op de vaststelling van geharmoniseerde productnormen. Deze maken het mogelijk de prestaties van de bouwproducten te beoordelen, en een (Europees) gemeenschappelijke taal toe te passen voor de vermelding ofwel het declareren van deze prestaties en een markering - de CE-markering - aan te brengen die aangeeft dat het product overeenstemt met de aangegeven prestaties op deze markering en met de voorschriften van de BPV.

Indien er voor een bouwproduct dat op de Europese markt wordt gebracht een geharmoniseerde productnorm bestaat dan is de CE-markering voor dit bouwproduct ‘verplicht’. Hierbij is het gebruik van de betreffende geharmoniseerde productnorm eveneens een verplichting om vereenstemming aan te tonen met de voorschriften van de BPV.

De BPV is in werking getreden in april 2011, op de datum van publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (OJEU), maar de meeste belangrijke artikels van de verordening zijn sinds 1 juli 2013 van toepassing.

Manueel bediende gevelelementenManueel bediende gevelelementen.