Naar hoofdinhoud

Manueel bediende en aangedreven gevelelementen

Aangedreven gevelelementen zijn onderhevig aan meerdere Europese richtlijnen en verordeningen die verplicht aanleiding geven tot het aanbrengen van een CE-markering. De voorwaarden waaronder deze CE- markering aangebracht wordt zijn verschillend van de ene Europese richtlijn of verordening tot de andere. Hierdoor is de toepassing van de combinatie van deze verscheidene Europese richtlijnen en verordening op gevelelementen complex en heeft de bouwsector behoefte ondersteuning en duiding.

Normen

Bekijk de bouwnormen die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Manueel bediende en aangedreven gevelelementen'.

Ga naar normen

Publicaties

Bekijk de publicaties die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Manueel bediende en aangedreven gevelelementen'.

Ga naar publicaties

Normen

Men onderscheidt 2 soorten normen voor gevelelementen: geharmoniseerde normen en de Belgische voorschriften.

Geharmoniseerde normen

Een geharmoniseerde norm is een Europese norm ontwikkeld door een erkende Europese standaardorganisatie: CEN, CENELEC of het ETSI. Zulke normen worden ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie aan een van deze erkende Europese standaardorganisaties. Fabrikanten, andere economische operatoren, of genotificeerde instellingen kunnen gebruikmaken van deze geharmoniseerde normen om conformiteit van het bouwproduct (bv. een gevelelement) aan te tonen met de relevante Europese regelgeving.

Wanneer er voor een gevelelement een geharmoniseerde productnorm bestaat in verband met de Bouwproductenverordening (BPV), dan is men verplicht deze geharmoniseerde productnorm te gebruiken voor het aantonen van conformiteit aan de eisen van de BPV. In onderstaand document vind je een overzicht terug van de geharmoniseerde productnormen voor gevelelementen in verband met de BPV.

 

Indien het gevelelement daarenboven aangedreven is en er een geharmoniseerde productnorm bestaat in verband met de Machinerichtlijn (MR), dan is men niet verplicht deze geharmoniseerde productnorm te gebruiken voor het aantonen van conformiteit aan de eisen van de MR. Toch is het gebruik van de geharmoniseerde normen sterk aanbevolen, daar het de makkelijkste weg is naar conformiteit met de MR. In onderstaand document vind je een korte uiteenzetting van de verschillende types geharmoniseerde normen, die relevant zijn voor aangedreven gevelelementen, in verband met de MR.

 

Belgische voorschriften

De geharmoniseerde normen onder de BPV geven enkel aan op welke wijze een welbepaalde prestatie van een gevelelement moet bepaald en worden gedeclareerd, maar ze geven geen eisen met betrekking tot het vereiste prestatieniveau in functie van de toepassing van het gevelelement. Dit wordt overgelaten aan de lidstaten van de Europees Economische Ruimte (EER).

Voor België worden de geëiste prestatieniveaus van een gevelelement (en hun componenten) voor een welbepaalde toepassing aangegeven in Belgische voorschriften. Belgische voorschriften zijn geen verplichting, maar hun naleving kan worden verplicht ingeval het bestek of ingeval de overheid in wetten en regelgevingen verwijst naar deze normen.

Belgische voorschriften bestaan in de vorm van Belgische normen (uitgegeven door het NBN ) of in de vorm van Eengemaakte Technische Specificaties –STS- (uitgeven door de Federale Overheidsdienst Economie ). In onderstaand document vind je een overzicht van de Belgische voorschriften betrekking hebbende op gevelelementen en hun componenten.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag voor de Normen-Antenne 'Manueel bediende en aangedreven gevelelementen'?
We staan je graag bij om normen beter te begrijpen en toe te passen.