Naar hoofdinhoud

Verwijderen van polluenten via ventilatie

Ventilatie

Ventilatie is cruciaal om een goede binnenluchtkwaliteit te bekomen. Het doel van het ventileren bestaat erin een toereikende binnenluchtkwaliteit te garanderen door de afvoer van vervuilde binnenlucht (met name polluenten die niet aan de bron kunnen worden opgelost) en door de toevoer van verse buitenlucht naar de binnenomgeving. Het belang van ventilatie wordt ook groter ten gevolge van de toenemende energie-efficiëntiecriteria voor nieuwe duurzame gebouwen. Energie-efficiënt bouwen gaat immers hand in hand met het steeds luchtdichter worden van gebouwen. Dit leidt tot een verhoogde afhankelijkheid van natuurlijke- en mechanische-ventilatievoorzieningen om een goede binnenluchtkwaliteit te kunnen verzekeren.

Normalisatie en regelgeving

De eisen voor ventilatievoorzieningen in gebouwen in België maken deel uit van de energieprestatieregelgeving voor gebouwen. Deze EPB-regelgeving legt een minimaal ontwerpdebiet op voor de luchttoevoer, -doorvoer en -afvoer naargelang van het soort ruimte.

Infofiches - 42.02: EPB - Ventilatie van gebouwen - Ontwerp en dimensioneringseisen.

In de Codex over welzijn op het werk worden de eisen omtrent de ventilatievoorzieningen voor arbeidsplaatsen vastgelegd. De bepalingen inzake ventilatie werden recent gewijzigd door het KB van 02.05.2019. Om de algemene principes die opgenomen werden in dit KB te duiden en aan te geven hoe ze in de praktijk kunnen worden omgezet, werd er een praktijkrichtlijn opgesteld in samenwerking met het WTCB. Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring en consensus en kan mee evolueren met de stand van de wetenschap.

De normalisatie en regelgeving met betrekking tot de ventilatievoorzieningen in gebouwen wordt in detail toegelicht op de pagina van de Normen-Antenne ‘Energie en binnenklimaat’.

Technische aanbevelingen

Praktische aanbevelingen voor het ontwerp, de montage, de indienststelling en het onderhoud van basisventilatiesystemen voor woongebouwen kan men terugvinden in de Technische Voorlichting nr. 258. Deze publicatie wordt aangevuld door de rekentool ‘OPTIVENT’.

Technische voorlichtingen - 258: Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen.

VentilatieroosterVoorbeeld van een ventilatierooster.

Luchtzuivering

Er bestaan systemen en bouwmaterialen die polluenten uit de binnenlucht verwijderen door ze te filteren (al dan niet elektrostatisch), te absorberen of af te breken (hoofdzakelijk door fotokatalytische oxidatie). Deze processen hebben het potentieel om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren, maar de efficiëntie van deze systemen en materialen (in het bijzonder onder reële gebruiksomstandigheden) dient nog verder onderzocht en genormaliseerd te worden.

De huidige bouwregelgeving is bijgevolg uitsluitend gericht op ventilatie voor het verwijderen van polluenten. Luchtzuiverende systemen en materialen moeten dus gebruikt worden als een aanvulling op een functionele ventilatievoorziening.