Naar hoofdinhoud

Ventilatie van gebouwen

Ontwerp van ventilatiesystemen

De norm NBN D 50-001 (1991) definieert de eisen met betrekking tot de luchtverversing in woongebouwen en geeft richtlijnen over de ventilatievoorzieningen.

Nog meer informatie:

De norm NBN EN 16798-3 (2017) heeft betrekking op de ventilatie in niet-residentiële gebouwen.

De eisen met betrekking tot de afmetingen, de vorm en de plaats van de toegangsluiken voor het onderhoud en de reiniging van het luchtleidingennetwerk worden uiteengezet in de norm NBN EN 12097 (2007).

De norm NBN EN 15423 (2008) geeft aanbevelingen omtrent de preventiemaatregelen voor de luchtdistributiesystemen in gebouwen om het ontstaan en de verspreiding van brand, rookgassen en andere verbrandingsproducten te voorkomen.

Akoestiek

De norm NBN S 01-401 (1987) legt de maximale geluidsniveaus vast voor bepaalde ruimten in functie van hun bestemming, van het soort gebouw en van de inplantingszone van het gebouw. De voorgeschreven niveaus houden onder andere rekening met het geluid van de uitrustingen (bv. afzuiging).

De norm NBN S 01-400-1 (2008) is van toepassing op woongebouwen. De norm NBN S 01-400-2 (2012) is van toepassing op schoolgebouwen.

Uitvoering van de installaties

Er bestaan weinig normen omtrent de uitvoering van ventilatiesystemen.

De norm NBN EN 12236 (2002) beschrijft de voorschriften voor de opbouw en de plaatsing van de ophangingen voor luchtkanalen in ventilatiesystemen.

Opleveringsproeven voor installaties

De norm NBN EN 14134 (2004) beschrijft de controles en de proefmethoden waarmee men de gebruiksgeschiktheid van in woningen geïnstalleerde ventilatiesystemen kan controleren. De norm kan gebruikt worden bij de inwerkingstelling van nieuwe systemen en voor de prestatieproeven op bestaande systemen. Voor niet-residentiële gebouwen verwijzen we naar de norm NBN EN 12599 (2012).

Beide voornoemde normen geven echter geen informatie over de procedures voor de regeling, de correcte afstelling of de uitbalancering van het systeem.

De algemene eisen en procedures die nodig zijn om de reinheid van ventilatiekanalen te beoordelen en te handhaven, zijn vastgelegd in de norm NBN EN 15780 (2011).

Terminologie

De norm NBN EN 12792 (2003) bevat de symbolen en termen die gebruikt worden in de Europese normen die specifiek betrekking hebben op de ventilatie van gebouwen.

Voorbeeld van een ventilatierooster.