Naar hoofdinhoud

Thermische isolatie van gebouwen

Warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden

De belangrijkste normen voor de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden (U-waarden) zijn de volgende:

 • NBN EN ISO 6946 (2017) Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods
 • NBN EN ISO 10077-1 (2017) Windows, doors and shutters - General
 • NBN EN ISO 10077-2 (2017) Windows, doors and shutters – Frames
 • NBN EN 673 (2011) Glas voor gebouwen.

De norm NBN B 62-002 (2008) stelt onder meer de conventies en praktische regels voor die van toepassing zijn in België.

Download: Catalogus van indicatieve U-waarden voor een aantal gangbare wanden

Thermische isolatie van een spouwmuur.

Luchtdichtheid van gebouwen

De meting van de luchtdichtheid van gebouwen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de norm NBN EN ISO 9972 (2015).

De Technische specificaties STS P-71-3 beschrijven bepaalde aspecten van de meting en vormen de basis voor een kwaliteitskader.

Infraroodthermografie

Er bestaan twee normen met betrekking tot de infraroodthermografie van gebouwen:

 • NBN EN 13187 Kwalitatieve opsporing van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil - Infraroodmethode
 • ISO 6781 (1983) Thermal insulation - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method.

De kwalificatie van het personeel is eveneens onderhevig aan verschillende normen:

 • NBN EN ISO 9712 (2012) Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie en certificatie van het personeel
 • NBN EN ISO 6781-3 (2016) Infrared methods - Qualifications of equipment operators.

Wat de thermografie van machines betreft, kunnen we de volgende normen vermelden:

 • ISO 18434-1 (2008) Condition monitoring and diagnostics of machines - Thermography - Part 1: General procedures
 • ISO 18436-7 (2014) Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography.

Andere normen

 • NBN EN ISO 10211 (2017) Thermal bridges in building construction - Detailed calculations
 • NBN EN ISO 14683 (2017) Thermal bridges in building construction - Simplified methods and default values
 • NBN EN ISO 10456 (2008) Getabelleerde ontwerpwaarden en procedures voor de bepaling van de opgegeven en nuttige thermische waarden
 • NBN EN ISO 13370 (2017) Heat transfer via the ground - Calculation methods