Naar hoofdinhoud

Beton, mortel en granulaten

De Normen-Antenne "Beton, mortel en granulaten" heeft als doel om de sector te informeren omtrent de Europese normalisatie van allerhande afwerkingsmaterialen. Bovendien verlenen we bijstand voor het begrip en de toepassing van die normen.

Normen

Bekijk de bouwnormen die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Beton, mortel en granulaten'.

Ga naar normen

Publicaties

Bekijk de publicaties die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Beton, mortel en granulaten'.

Ga naar publicaties

Hulp bij de specificatie van beton

Een correcte bestelling of specificatie van beton in bestekken is van fundamenteel belang om na de uitvoering een hoop discussies te vermijden. Daarom werd een document opgesteld dat hulp kan bieden bij de specificatie van traditioneel beton, maar ook van gespoten beton, zelfverdichtend beton, zichtbeton en beton voor diepwanden.

Specificatie van beton volgens de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001

Proefnormen

Net zoals voor alle andere normen, worden ook de proefnormen met betrekking tot beton, mortel en granulaten regelmatig herzien. Er zijn fiches beschikbaar die de belangrijkste elementen van deze proefnormen oplijsten en de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies aanduiden.

Overzicht Van De Normen Mbt Beton Mortel Granulaten

De duurzaamheid van betonnen constructies en elementen in mortel: een essentieel criterium

Om vroegtijdige schade te voorkomen, moet men zowel bij de uitvoering van beton en mortel als bij het ontwerp van constructies verscheidene voorzorgsmaatregelen nemen. Het WTCB publiceert regelmatig artikels en Technische Voorlichtingen over deze onderwerpen.

Er worden ook documenten opgesteld in het kader van Europese werkgroepen, zoals de RILEM publicatie ‘Surface delamination of concrete floors and other durability aspects’. Deze publicatie beschrijft de problematiek omtrent de delaminatie van industriële betonvloeren en geeft aanbevelingen om het fenomeen te vermijden. Ook de krimp en slijtage van industriële betonvloeren worden behandeld en weer worden aanbevelingen gegeven voor de betonsamenstelling en het vloerontwerp om schade t.g.v. de krimp te vermijden. Hiernaast zijn er nog andere wetenschappelijke artikels beschikbaar met betrekking tot de duurzaamheid van beton en mortel.

Milieu

De cementindustrie was vroeger verantwoordelijk voor een erg grote CO2-uitstoot t.g.v. de productie van klinker, een essentieel element van cement. Maar doordat men de hoeveelheid klinker in cement inmiddels wist te verminderen, is de ecologische voetafdruk van beton ook kleiner geworden. Beton wordt bovendien een steeds groener materiaal dankzij het gebruik van kunstmatige en gerecycleerde granulaten.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag voor de Normen-Antenne 'Beton, mortel en granulaten'?
We staan je graag bij om normen beter te begrijpen en toe te passen.

Contacteer ons:

  • Vinciane Dieryck
  • Bram Dooms