Naar hoofdinhoud

De overstromingen die het land en vooral Wallonië in juli hebben getroffen, brachten ons oog in oog met een van de meest tastbare en dramatische gevolgen van de opwarming van de aarde. Ondanks de ongekende golf van solidariteit, is de ontreddering bij de getroffenen enorm. Bouwfirma’s hebben een belangrijke rol te spelen op het gebied van sanering en het duurzaam en opnieuw bewoonbaar maken van heel wat gebouwen.

De opgave is immens en het leek ons belangrijk om de professionals zo snel mogelijk technische en organisatorische informatie over deze problematiek te verstrekken. Hierbij is de hulp van de ingenieurs van de dienst Technisch Advies van essentieel belang. Zij bevinden zich namelijk in de eerste lijn om de vragen van de professionals te beantwoorden en hun noden te verzamelen. Deze aanpak wordt ook in nauwe samenwerking met de beroepsorganisaties uitgevoerd.  

We hebben dit platform in het leven geroepen om alle nuttige informatie in verband met de overstromingen met u te delen, of het nu gaat om technische informatie of algemene of juridische informatie van onze partners (beroepsorganisaties en -federaties uit de bouwsector). Aarzel niet om feedback te geven, zodat wij ons aanbod verder kunnen uitbreiden in functie van uw noden. 

Technische bijstand

Wij houden ons uiteraard in de eerste plaats bezig met de meest dringende kwesties met betrekking tot humanitaire hulp en tot het droogmaken van gebouwen, maar een langetermijnvisie is voor ons ook heel belangrijk. Moeten we onze bouwnormen aanpassen? Hoe kan deze ramp de energieverbetering van gebouwen ten goede komen? Dit zijn allemaal belangrijke vragen waarop we snel zullen terugkomen. 

WTCB-publicaties

Raadpleeg de WTCB-Publicaties van het speciaal dossier ‘Overstromingen – Wederopbouw’. We hebben onder andere een nuttige checklist opgesteld, een gids met daarin de belangrijkste aandachtspunten bij de voorbereiding van renovatiewerken.