Naar hoofdinhoud

Norm bij beglazing in gevel en dak

Vitrages en façade et en toiture

Met een eenvoudige berekeningsmethode weet je meteen welke de minimale vereiste dikte is van gevelbeglazing. Deze hangt bijvoorbeeld af van de windbelasting. De onderstaande dimensioneringstabellen gelden voor enkele beglazing in uitgegloeid glas en voor isolerende beglazing op 4 opleggingen.

De herziene Belgische norm NBN S23-002-2:2020 bevat de algemene dimensioneringregels voor het bepalen van de minimaal vereiste dikte van de beglazing in gevels en in dakbeglazing.

De herziene Belgische norm NBN S23-002-3:2020 bevat een vereenvoudigde berekeningsmethode op basis dimensioneringtabellen voor het bepalen van de minimaal vereiste dikte van beglazing in gevels die zijn blootgesteld aan windbelasting. De erin voorgestelde  dimensioneringtabellen gelden voor enkele beglazing in uitgegloeid glas en voor isolerende beglazing op 4 opleggingen.

Het hoofddoel van de herziening was het verlagen van de minimale glasdikte voor welbepaalde glasafmetingen. Hierbij werd rekening gehouden met de eis van de sector van de betrokken aannemers. Deze eis hield in dat de vermindering van de van de minimale glasdikte niet zodanig groot wordt dat deze leidt tot glasdiktes die gevaarlijk worden tijdens het behandelen en plaatsen van de beglazing in ramen en gordijngevels.

Over Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.