Naar hoofdinhoud

Herziening van de normen betreffende de dimensionering en de installatie van vloerverwarming

vloerverwarming

De normen NBN EN ISO 11855 betreffende vloerverwarming werden in 2021 herzien. Ontdek ze nu! Ze zijn beschikbaar op onze website.

De ontwikkeling van techniek en kennis vereist een regelmatige update van de normen. Eind 2021 werd de normenreeks NBN EN ISO 11855 (delen 1 tot 5) betreffende vloerverwarming herzien.

De vijf in 2021 herziene delen zijn beschikbaar als Belgische normen en hebben betrekking op de volgende aspecten:

  1. Definities en comfortcriteria;
  2. Bepaling van het vermogen;
  3. Ontwerp en dimensionering (zie ook ons WTCB-Rapport 18);
  4. Dimensionering van thermoactieve systemen;
  5. Installatie (zie ook onze TV 273).

 

Er bestaan ook 2 andere delen die alleen beschikbaar zijn op ISO-niveau:

  1. Controle;
  2. Parameters voor de EPB-berekening.

 

Een achtste deel over elektrische vloerverwarming is momenteel in ontwikkeling.

Tot de in 2021 herziene aspecten behoren de correctie van bepaalde berekeningsformules voor de dimensionering (deel 3) en de toevoeging van meer directe, door WTCB ontwikkelde berekeningsformules (WTCB-Rapport 18). De toepassing van de dimensioneringsmethode wordt vergemakkelijkt door de geïntegreerde berekeningstool voor de thermische belasting van gebouwen en vloerverwarming. Deze tool wordt gratis ter beschikking gesteld van de installateurs.

De normen NBN EN ISO 11855 zijn gratis beschikbaar voor onze leden en abonnees op de WTCB-website. Men kan ze ook kopen op de NBN-website (www.nbn.be).

Norm EN-ISO-11855-2-DE

2021

EN ISO 11855-2 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlheizungs- und -kühlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kühlleistung (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-5-EN

2015

EN ISO 11855-5 : Building environment design - Design , dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2012).

Norm EN-ISO-11855-2-EN

2021

EN ISO 11855-2 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-2-DE

2015

EN ISO 11855-2 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Planung, Auslegung, Installation und Steuerung flächenintegrierter Strahlheizungs- und -kühlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kühlleistung (ISO 11855-2:2012).

Norm EN-ISO-11855-3-EN

2015

EN ISO 11855-3 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-DE

2021

EN ISO 11855-4 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlungsheiz und -kühlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der dynamischen Heiz und Kühlleistung für thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) (ISO 11855 4:2021).

Norm EN-ISO-11855-1-EN

2015

EN ISO 11855-1 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria (ISO 11855-1:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-EN

2021

EN ISO 11855-4 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2021).

Norm EN-1155-DE

1997

EN 1155 : Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren - Anforderungen und Prüfverfahren.

Norm NBN-EN-1155-NL

1997

NBN EN 1155 : Hang- en sluitwerk - Elektrische open-standhouders voor draaideuren - Eisen en beproevingsmethoden.