Naar hoofdinhoud

De EPB-normen uit 2017 worden dit jaar herzien. Uw mening telt!

De normen met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen worden om de 5 jaar herzien. Als u hierover suggesties hebt, kunt u ons mailen op antenne.energie@bbri.be.

Examen systématique des normes PEB publiées en 2017

De normen met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen worden om de 5 jaar herzien. Als u hierover suggesties hebt, kunt u ons mailen op antenne.energie@bbri.be.

De vele normen met betrekking tot de Energieprestaties van Gebouwen (EPB) die in 2017 verschenen zijn, worden om de vijf jaar systematisch herzien. Tijdens deze evaluatie kan de norm gehandhaafd, herzien of ingetrokken worden. De volledige lijst is hieronder terug te vinden.

44 documenten worden dit jaar herzien. De belangrijkste daarvan zijn:

  • de norm EN ISO 6946 over U- en R-waarden van gebouwmuren (niet in contact met de grond)
  • de norm EN ISO 13370 over de U-waarden van wanden die in contact staan met de grond
  • de norm EN ISO 10077-1 over de Uw-waarden van vensters en de UD-waarden van deuren
  • de norm EN ISO 10077-2 over de Uf-waarden van raamkaders

Uw mening telt!

Alle suggesties zijn welkom. Ze moeten specifiek zijn en betrekking hebben op duidelijk afgebakende delen van de normen. Stuur uw opmerkingen per e-mail naar  antenne.energie@bbri.be. Deze zullen door de betrokken werkgroepen geanalyseerd worden.

Bezorg ons uw opmerkingen

Norm

Titel

EN ISO 52000-1

Energieprestaties van gebouwen - Overkoepelende EPB-beoordeling - Deel 1: Algemeen kader en procedures (ISO 52000-1: 2017)

EN ISO 52003-1

Energieprestaties van gebouwen - Indicatoren, eisen, classificaties en certificaten - Deel 1: Algemene aspecten en toepassing op de algehele energieprestaties

ISO 17772-1

Energieprestatie van gebouwen - Kwaliteit van het binnenmilieu - Deel 1: Invoergegevens voor het binnenmilieu voor ontwerp en beoordeling van energieprestatie van gebouwen

EN ISO 52010-1

Energieprestaties van gebouwen - Externe klimatologische omstandigheden - Deel 1: Conversie van klimatologische gegevens voor energieberekeningen

EN 15459-1

Energieprestaties van gebouwen - Economische evaluatieprocedure voor energiesystemen in gebouwen - Deel 1: Berekeningsprocedures, module M1-14

EN ISO 52016-1

Energieprestaties van gebouwen - Energiebehoeften voor verwarming en koeling, binnentemperaturen en voelbare en latente warmtebelastingen - Deel 1: Berekeningsprocedures

EN ISO 52017-1

Energieprestaties van gebouwen - Gevoelige en latente warmtebelastingen en binnentemperaturen - Deel 1: Generieke berekeningsprocedures

EN ISO 52018-1

Energieprestaties van gebouwen - Indicatoren voor gedeeltelijke EPB-vereisten met betrekking tot thermische energiebalans en stofeigenschappen - Deel 1: Overzicht van opties

EN ISO 13789

Thermische prestaties van gebouwen - Warmteoverdrachtscoëfficiënten voor transmissie en ventilatie - Berekeningsmethode

EN ISO 13370

Thermische prestaties van gebouwen - Warmteoverdracht via de grond - Berekeningsmethoden

EN ISO 6946

Bouwelementen en bouwelementen - Thermische weerstand en thermische doorlaatbaarheid - Berekeningsmethoden (ISO 6946: 2017

EN ISO 10211

Koudebruggen in de bouw - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen

EN ISO 14683

Koudebruggen in de bouw - Lineaire thermische overbrenging - Vereenvoudigde methoden en standaardwaarden

EN ISO 13786

Thermische prestaties van bouwelementen - Dynamische thermische kenmerken - Berekeningsmethoden

EN ISO 10077-1

Thermische prestaties van ramen, deuren en luiken - Berekening van thermische doorlaatbaarheid - Deel 1: Algemeen

EN ISO 10077-2

Thermische prestaties van ramen, deuren en luiken - Berekening van thermische doorlaatbaarheid - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen

EN ISO 12631

Thermische prestaties van gordijngevels - Berekening van thermische doorlaatbaarheid

EN ISO 52022-3

Energieprestaties van gebouwen - Thermische, zonne- en daglichteigenschappen van bouwcomponenten en -elementen - Deel 3: Gedetailleerde berekeningsmethode van de zonne- en daglichtkarakteristieken voor zonweringen gecombineerd met beglazing

EN ISO 52022-1

Energieprestaties van gebouwen - Thermische, zonne- en daglichteigenschappen van bouwcomponenten en -elementen - Deel 1: Vereenvoudigde berekeningsmethode van de zonne- en daglichtkarakteristieken voor zonweringen gecombineerd met beglazing

EN 15316-1

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van systeemenergie-eisen en systeemefficiëntie - Deel 1: Algemene en energieprestatie-uitdrukking, module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

EN 12831-1

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van de ontwerp-warmtebelasting - Deel 1: Ruimteverwarmingsbelasting, Module M3-3

EN 15316-2

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van de energie-eisen van het systeem en de efficiëntie van het systeem - Deel 2: Ruimte-emissiesystemen (verwarming en koeling), Module M3-5, M4-5

EN 15316-3

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van de energie-eisen van het systeem en de efficiëntie van het systeem - Deel 3: Ruimteverdelingssystemen (warm water, verwarming en koeling), module M3-6, M4-6, M8-6

EN 15316-4-1

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van systeemenergie-eisen en systeemefficiëntie - Deel 4-1: Ruimteverwarming en warmwateropwekkingssystemen, verbrandingssystemen (ketels, biomassa), Module M3-8-1, M8-8-1

EN 15316-4-3

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van systeemenergie-eisen en systeemefficiëntie - Deel 4-3: Warmteopwekkingssystemen, thermische zonne- en fotovoltaïsche systemen, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

EN 15316-4-4

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van systeemenergie-eisen en systeemefficiëntie - Deel 4-4: Warmteopwekkingssystemen, in gebouwen geïntegreerde warmtekrachtkoppelingssystemen, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

EN 15316-4-5

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van systeemenergie-eisen en systeemefficiëntie - Deel 4-5: Stadsverwarming en -koeling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

EN 15316-4-8

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van de energie-eisen van het systeem en de efficiëntie van het systeem - Deel 4-8: Systemen voor het opwekken van ruimteverwarming, luchtverwarming en bovenverwarmingssystemen, inclusief kachels (lokaal), module M3-8-8

EN 15378-3

Energieprestaties van gebouwen - Verwarmings- en warmwatersystemen in gebouwen - Deel 3: Gemeten energieprestaties, module M3-10, M8-10

EN 15378-1

Energieprestaties van gebouwen - Verwarmingssystemen en warm water in gebouwen - Deel 1: Inspectie van ketels, verwarmingssystemen en warm water, Module M3-11, M8-11

EN 16798-9

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 9: Berekeningsmethoden voor energie-eisen van koelsystemen (Modules M4-1, M4-4, M4-9) - Algemeen

EN 16798-15

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 15: Berekening van koelsystemen (module M4-7) - Opslag

EN 16798-13

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 13: Berekening van koelsystemen (module M4-8) - Generatie

EN 16798-17

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie voor gebouwen - Deel 17: Richtlijnen voor inspectie van ventilatie- en airconditioningsystemen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

EN 16798-3

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie voor gebouwen - Deel 3: Voor niet-residentiële gebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en kamerconditioneringssystemen (modules M5-1, M5-4)

EN 16798-7

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 7: Berekeningsmethoden voor de bepaling van luchtstroomsnelheden in gebouwen inclusief infiltratie (modules M5-5)

EN 16798-5-1

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 5-1: Berekeningsmethoden voor energie-eisen van ventilatie- en airconditioningsystemen (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 ) - Methode 1: Distributie en generatie

EN 16798-5-2

Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 5-2: Berekeningsmethoden voor energie-eisen van ventilatiesystemen (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Methode 2: Distributie en generatie

EN 12831-3

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 3: Warmtelast van warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik en karakterisering van behoeften, Module M8-2, M8-3

EN 15193-1

Energieprestaties van gebouwen - Energievereisten voor verlichting - Deel 1: Specificaties, Module M9

EN 16946-1

Energieprestaties van gebouwen - Inspectie van automatisering, controles en technisch gebouwbeheer - Deel 1: Module M10-11

EN 15500-1

Energieprestaties van gebouwen - Regeling voor toepassingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning - Deel 1: Elektronische individuele zoneregelapparatuur - Modules M3-5, M4-5, M5-5

EN 12098-5

Energieprestaties van gebouwen - Regelingen voor verwarmingssystemen - Deel 5: Start-stop-schema's voor verwarmingssystemen - Modules M3-5,6,7,8

EN 15316–4-10

Energieprestaties van gebouwen - Methode voor het berekenen van de energie-eisen van het systeem en de efficiëntie van het systeem - Deel 4-10: Systemen voor het opwekken van windenergie, module M11-8-7