Naar hoofdinhoud

Condensatie op het buitenoppervlak van dubbele of driedubbele beglazing

Condensatie op het buitenoppervlak van dubbele of driedubbele beglazing - Condensation sur la face externe des doubles ou triples vitrages

In de winter moet je met condensatierisico’s rekening houden. Zelfs dubbel of driedubbel hoogrendementsglas ontsnapt daar niet aan.

Het verschijnsel doet zich soms voor op het buitenoppervlak. Dit is volkomen normaal. Het is zelfs een goed teken want dit is grotendeels een gevolg van het isolerend vermogen van de beglazing. Hoe beter geïsoleerd, hoe meer risico op dergelijke condensatie. Andere factoren zoals blootstelling en de weersomstandigheden (een heldere hemel bijvoorbeeld) spelen ook een rol. We wijzen erop dat dit verschijnsel ook buiten de winterperiode kan optreden.

Voor meer informatie verwijzen we naar TV 214, pag. 54.

Bekijk Technische voorlichtingen - 214: Glas en glasproducten - Functies van beglazing.

Norm EN-ISO-11855-2-DE

2021

EN ISO 11855-2 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlheizungs- und -kühlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kühlleistung (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-2-EN

2021

EN ISO 11855-2 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-5-EN

2015

EN ISO 11855-5 : Building environment design - Design , dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-DE

2021

EN ISO 11855-4 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlungsheiz und -kühlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der dynamischen Heiz und Kühlleistung für thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) (ISO 11855 4:2021).

Norm EN-ISO-11855-3-EN

2015

EN ISO 11855-3 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2012).

Norm EN-ISO-11855-1-EN

2015

EN ISO 11855-1 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria (ISO 11855-1:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-EN

2021

EN ISO 11855-4 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2021).

Technische Voorlichting 273

2020

Installatie van vloerverwarmingssystemen met warm water.

Norm EN-1155-DE

1997

EN 1155 : Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren - Anforderungen und Prüfverfahren.

Norm EN-1155-EN

1997

EN 1155 : Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods.