Naar hoofdinhoud

Bouwhubs doen kosten van stedelijke werven met 42 % dalen

Bouwhubs doen kosten van stedelijke werven met 42 % dalen

Een logistieke bouwhub, die functioneert als ontkoppel- en verzamelpunt van goederenstromen naar bouwwerven, kan in een stedelijke omgeving zowel de totale logistieke kost als het transport met meer dan 40 % doen dalen. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoeksproject Bouwhubs dat we samen met VIL en zestien andere bedrijven uitvoerden.

De organisatie van een bouwwerf in een stedelijke omgeving is niet evident. Bouwactiviteiten volgen elkaar snel op en zijn vaak gelijktijdig aan de gang. De stockageruimte op de werf is beperkt, waardoor de levering van materialen ‘just in time’ moet gebeuren. De steeds grotere mobiliteitsproblemen maken dit extra moeilijk. Steden laten ook steeds minder toe dat (zware) bedrijfsvoertuigen de stadskern binnen mogen, en al zeker niet op de drukke momenten van de dag. Er is een toename aan renovatieprojecten in de bouw die méér en kleinere logistieke stromen en dus kleinere deelladingen met zich meebrengen. De logistieke kosten van een bouwproject lopen op tot gemiddeld 8 à 12 % van de totale bouwkosten.

Draaischijf tussen leveranciers en werven

Om de logistieke kosten te doen dalen en de stromen efficiënter te laten verlopen, onderzochten we het principe van een bouwhub. Een bouwhub fungeert als een punt waar materialen- en goederenstromen worden gecentraliseerd en eventueel geprefabriceerd om van daaruit meerdere werven te bedienen. Het biedt services als opslag, kwaliteitscontrole, samenstelling van werfpakketten, pre-assemblage, just-in-time levering, gegroepeerde leveringen en retourlogistiek. Een bouwhub kan op die manier een slimme draaischijf vormen tussen de leveranciers van bouwmaterialen en de werven.

Als grootste stad in Vlaanderen, met tal van mobiliteitsuitdagingen, werd Antwerpen uitgekozen om als testomgeving te fungeren. Aan de hand van een simulatiemodel werden verschillende scenario’s voor zes werven in de stad berekend. Telkens werd de vergelijking gemaakt tussen een klassieke werfsituatie zonder bouwhub en de situatie met bouwhub.  Hierbij werd niet enkel de totale kost gesimuleerd, maar ook de overeenkomstige totale CO2-uitstoot, de totale transportafstand, het totale aantal transportbewegingen in de stad en de gemiddelde beladingsgraad van de transporten.

Lagere kosten en minder kilometers

Uit de resultaten blijkt dat een bouwhub de totale logistieke kost doet dalen met 42 %. De simulaties die in dit project werden gemaakt tonen aan dat de meerwaarde van een bouwhub zit in het efficiënter organiseren van de bouwlogistiek, waarbij de beladingsgraad van de transporten sterk verhoogt en het aantal ritten vermindert. De activiteiten op de werf kunnen ook beter gepland worden. Zo kunnen op de hub werfpakketten worden samengesteld in functie van specifieke bouwtaken. En tot slot is er een gunstig effect voor het milieu en de leefomgeving. Minder vrachtwagenritten, een daling van 41 %, betekenen niet alleen een reductie van schadelijke emissies, maar verminderen ook de congestie in steden.

Erwin Dresen, Procurement Category Manager bij BESIX: “BESIX heeft als groep regelmatig meerdere projecten binnen eenzelfde stadskern. Hier kan een bouwhub extra kostenbesparend werken door deze verscheidene projecten gelijktijdig te bedienen. Dit project bewijst dat naast de logistieke voordelen voor bouwheer en aannemer, ook de levenskwaliteit binnen de steden verbetert door minder verkeershinder en lagere CO2-uitstoot. Naast alle actoren die de bouwhub uitmaken, is er bovendien een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheid alsook de private opdrachtgever met open mindset: de bouwhub als extra criterium bij inschrijving en toewijzing van het bouwproject. Voor de aannemer en de verscheidene partners die het bouwproject uitvoeren zijn teamwork en voorafgaande coördinatie een absolute must.”

Voor meer informatie vind je op de projectwebsite van VIL.