Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Wind Interactive (WInt) berekening van de winddrukken

Versie 1.3.2 - 06.2016

Wind Interactive is een module die toelaat om de windbelastingen op de gevels en het dak van rechthoekige gebouwen te berekenen volgens de Eurocode ‘Wind’ en diens nationale Belgische bijlage, de norm NBN EN 1991-1-4 ANB.

De module berekent de drukken voor gebouwen:

  • met een plat dak
  • met één dakschild
  • met twee dakschilden.

Hij levert niet alleen de plaatselijke drukwaarden voor elk punt van het bouwwerk op, maar tevens de gemiddelde drukken over elk van de zijden van het gebouw. De module kan ofwel rekening houden met de openingen in elk van de zijden van het gebouw, dan wel veilige waarden aanreiken indien de openingen niet gekend of variabel zijn.

De module laat toe om de resultaten rechtstreeks te consulteren of om deze te exporteren naar een Excel-bestand met het oog op een later gebruik ervan in een andere software.

Deze module kwam tot stand in het kader van de Normen-Antenne Eurocodes van het WTCB, met de financiële steun van de FOD Economie.

WInt - Wind Interactive: schermafbeelding 1. WInt - Wind Interactive: schermafbeelding 2.
WInt - Wind Interactive: schermafbeeldingen.
  1. Hulpmiddelen
  2. Rekentools
  3. Wind Interactive (WInt) - rekentool voor de windbelastingen op gebouwen