Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing

Versie 7 - 24.07.2008

De norm NBN EN 13363-1 stelt een vereenvoudigde methode voor om de zontoetredingsfactor gtot en de lichttoetredingsfactor Τv,tot van een zonnewering gecombineerd met een beglazing te berekenen. Deze methode vereist slechts enkele invoergegevens: de zontoetreding, zonnereflectie en lichtreflectie van de zonnewering enerzijds en de U-waarde en g-waarde van de beglazing anderzijds.

De vereenvoudigde methode is van toepassing op een zonnewering parallel met de beglazing, hetzij aan de buitenzijde, de binnenzijde of de spouwzijde van dubbel glas.

Aan de hand van dit rekenblad kunnen de zontoetredingsfactor en de lichttoetredingsfactor van een zonwerende voorziening gecombineerd met een beglazing berekend worden volgens de vereenvoudigde methode uit de norm NBN EN 13363-1.

Deze methode kan slechts toegepast worden als de zonnewering en de beglazing aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de andere gevallen moet de gedetailleerde methode uit de norm NBN EN 13363-2 toegepast worden.

In de norm NBN EN 13363-1 worden de precieze toepassingen en de beperkingen van de vereenvoudigde methode beschreven.

Contacteer ons

Nicolas Heijmans

02 655 77 11 Proefstation
Rekentool - zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing.
  1. Hulpmiddelen
  2. Rekentools
  3. Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing - rekentool